Prometriq Akademia Zarządzania

uczestniczy w realizacji Narodowego Programu Zdrowia poprzez realizację projektów skierowanych do kadry medycznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt – kontakt@prometriq.pl

e-szkolenie dla pracowników POZ

Projekt zakończony

Certyfikowany partner czp

Projekt zakończony

Nowy standard opieki okołoporodowej

Projekt zakończony