Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i już od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt dużych projektów doradczych i informatycznych oraz szereg konfe­rencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania, w tym szczególnie podejścia procesowego. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie efektywności procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia. Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Pro­gramu Zdrowia 2016-2020) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczymy w pracach do­tyczących kodeksu RODO w zdrowiu oraz innych inicjatywach branżowych. Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Uzyskaliśmy patronat Ministra Zdrowia nad własnym projektem European Heathcare MBA Study Tour.

W ramach programu Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia przeszkoliliśmy ponad 1200 menedżerów placówek medycznych w całej Polsce, z których ponad połowa zajmuje stanowiska prezesów lub dyrektorów. Rozumiemy na czym polega specyfika ekonomiki zdrowia i zarządzania podmiotami medycznymi.

Za swoją misję uważamy wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego menedżerów ochrony zdrowia, poprzez doskonalenie wiedzy, umiejętności praktycznego wykorzystania metod zarządzania oraz inspi­rowanie do działania i refleksji.

Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA w ochronie zdrowia jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto – Porto Business School (PBS) –  sklasyfikowana w 2021 r. w rankingu Financial Times na 31. miejscu w Europie w kategorii programów specjalistycznych oraz na 61. miejscu w kategorii Executive MBA. PBS jest członkiem AMBA i partnerem wielu reno­mowanych uczelni na całym świecie. PBS posiada akredytację AACSB.

Partnerem 41. edycji Prometriq MBA jest Uniwersytet SWPS (jedyna prywatna szkoła w Polsce w randze uniwersytetu) – od 2007 roku najlepsza niepubliczna uczelnia o profilu społeczno-humanistycznym, posiadające bardzo dobre wyniki parametryzacji naukowej w tym kategorię B w dyscyplinie prawo i kategorię A+ w psychologii.

Prometriq aktywnie współpracuje z organizacjami branżowymi, w tym Polską Federacją Szpitali, Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, Fundacją Florencja.

Wykładowcami Prometriq MBA są uznani eksperci, praktycy i akademicy, przedstawiciele najważniejszych instytucji sektora w Polsce i na świecie.