Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w celu wspierania polskich przedsiębiorstw
w wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania. Prowadzimy projekty szkoleniowe, doradcze i badawcze. Jesteśmy wydawcą publikacji branżowych. Wykorzystując nowe technologie upowszechniamy nowoczesne metody nauczania.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020). Od 2017 roku realizujemy program MBA w ochronie zdrowia (ponad 40 grup i ponad 1000 absolwentów), który cieszy się dużym uznaniem słuchaczy reprezentujących instytucje zdrowia z całego kraju.

Studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie zdrowia 95% ONLINE umożliwiają słuchaczom udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów różnorodnych instytucji sektora zdrowia i najbardziej uznanych ośrodków akademickich. Stwarzamy możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych oraz uzyskanie certyfikatu walidowanego przez cenione w Europie instytucje.

Prometriq Akademia Zarządzania aktywnie uczestniczy w europejskich projektach związanych z doskonaleniem kompetencji administracji ochrony zdrowia. Jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych, w tym CEEMAN i BMDA. We współpracy z europejskimi organizacjami branżowymi prowadzimy misje studyjne i inicjatywy edukacyjne skierowane do przedstawicieli sektora zdrowia z całego świata.