O nas

Studia podyplomowe Prometriq MBA realizowane są w ramach Uniwersytetu SWPS we współpracy z Porto Business School (międzynarodowa walidacja programu MBA) oraz Cambridge Campus (międzynarodowe wizyty studyjne).

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i już od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt dużych projektów transformacji organizacyjnej i informatyzacji oraz szereg konfe­rencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania, w tym szczególnie podejścia procesowego. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie efektywności procesów biznesowych. Jesteśmy wydawcą podręczników do zarządzania, w tym serii „e-MBA” zawierającej takie pozycje jak “Controlling procesów” i “Strategiczna karta wyników”.

Ekspercka znajomość problematyki zarządzania pozwala nam na realizację projektów również w sektorze zdrowia, uznawanego za największe wyzwanie menedżerskie przez takie autorytety jak P.Drucker, C.Christensen, M.Porter, H.Mintzberg. Nasze zrozumienie specyfiki ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia zostało docenione przez menedżerów (Prometriq MBA jest najczęściej wybieranym programem w Polsce) oraz Ministra Zdrowia, który objął patronatem wiele z naszych projektów.

W ramach programu “Prometriq Executive MBA 95% online” przeszkoliliśmy ponad 1500 menedżerów w całej Polsce, z których ponad połowa zajmuje stanowiska prezesów lub dyrektorów. Kontynuujemy realizację naszej misji poprzez organizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym programu AI post MBA, który realizujemy w oparciu o materiały wydawnictwa McGraw Hill oraz metodykę nauczania z wykorzystaniem narzędzi AI. Zapraszamy naszych słuchaczy na fakultatywne spotkania z autorytetami zarządzania w Klubie Prometriq MBA oraz podczas sesji wyjazdowych organizowanych przez Collegium Prometricum Cambridge Campus.

Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto – Porto Business School (PBS) –  uznawana od lat w ramach rankingu Financial Times za jedną z najlepszych w Europie. PBS posiada międzynarodowe akredytacje: AMBA, AACSB i EQUIS, co oznacza zgodność programu i przebiegu studiów Prometriq MBA z wymaganiami światowych standardów.

Prometriq Akademia Zarządzania jest założycielem Collegium Prometricum, niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, która w koalicji z europejskimi szkołami biznesu i zdrowia publicznego oferuje międzyuczelniane studia podyplomowe European MBA oraz międzynarodową wymianę doświadczeń pn. European MBA Study Tour. Słuchacze Prometriq MBA mają dostęp do spotkań otwartych realizowanych w ramach projektów międzynarodowych. Collegium Prometricum jest członkiem organizacji międzynarodowych, w tym BMDA (Baltic Managament Development Association) oraz CEEMAN (International Association for Management Development), ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region).

Realizacja studiów podyplomowych MBA w formule “95% online” umożliwia nam zaproszenie do współpracy najbardziej cenionych ekspertów. Wykładowcami Prometriq MBA są akademicy i praktycy reprezentujący wiele ośrodków polskich i zagranicznych.