Firma Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. pragnie Państwa zaprosić na szkolenie poświęcone tematyce nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie dedykowane jest do : położnych, pielęgniarek i lekarzy, pracujących na oddziałach położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych (oraz komórek organizacyjnych pełniących te funkcje), jak i do pracowników POZ i AOS.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Uwaga – decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie skoncentrowane będzie na nowym standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji karmienia piersią.

Szkolenie potrwa jeden dzień (8 godz.) i odbywać się będzie na terenie woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego. Rozpoczęcie kursów planowane jest na 15-20 listopada 2018 r. Zajęcia poprowadzą eksperci w dziedzinie położnictwa oraz psycholodzy.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego : tel. 698 101 798.

 

Zapytanie ofertowe nr NPZ.CO1/1/2018

Formularz do zapytania ofertowego nr NPZ.CO1/1/2018

Zapytanie ofertowe nr NPZ.CO1/2/2018

Formularz do zapytania ofertowego nr NPZ.CO1/2/2018

 

Regulamin szkolenia

Harmonogram szkoleń

Miejsce szkolenia Data szkolenia Współorganizator
Lipsko 17-gru Szpital Powiatowy w Lipsku
Łódź Medeor 29-lis Medeor
Łódź WSS im. M.Pirogowa 28-lis WSS im. M.Pirogowa
Łódź WSS im. M.Pirogowa 07-gru WSS im. M.Pirogowa
Mińsk Mazowiecki 05-gru Szpital Powiatowy
Nowy Dwór Mazowiecki 15-lis Nowodworskie Centrum Medyczne
Nowy Dwór Mazowiecki 16-lis Nowodworskie Centrum Medyczne
Opoczno 23-lis SP ZOZ w Opocznie
Ostrołęka 19-lis Szpital w Ostrołęce
Piaseczno 07-gru EMC Instytut Medyczny
Piotrków Trybunalski 19-lis Powiatowe Centrum
Piotrków Trybunalski 30-lis Powiatowe Centrum
Płock Wojewódzki Szpital Zespolony 15-lis OIPiP
Płock OIPiP 20-lis OIPiP
Płock ZOZ 20-lis ZOZ
Płock ZOZ 12-gru ZOZ
Radom 21-lis Szpital Mazowiecki
Radom 29-lis Szpital Mazowiecki
Siedlce MSW 26-lis MSW
Siedlce MSW 12-gru MSW
Siedlce MSW 14-gru MSW
Siedlce OIPiP 26-lis OIPiP
Siedlce OIPiP 03-gru OIPiP
Sieradz 23-lis Szpital Wojewódzki
Sieradz 13-gru Szpital Wojewódzki
Sokołów Podlaski 28-lis SPZOZ
Tomaszów Mazowiecki 11-gru Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Warszawa Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 10-gru Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa Mazowiecki Szpital Bródnowski 11-gru Mazowiecki Szpital Bródnowski
Warszawa Szpital Inflancka 04-gru Szpital Inflancka
Warszawa Szpital Karowa 28-lis Szpital Karowa
Warszawa Szpital Karowa 04-gru Szpital Karowa
Warszawa Szpital Karowa 10-gru Szpital Karowa
Warszawa Szpital Karowa 14-gru Szpital Karowa
Warszawa Szpital Karowa 17-gru Szpital Karowa
Warszawa Szpital Karowa 18-gru Szpital Karowa
Warszawa Szpital Karowa 19-gru Szpital Karowa
Warszawa Szpital Madalińskiego 26-lis Szpital Madalińskiego
Warszawa Szpital Madalińskiego 30-lis Szpital Madalińskiego
Warszawa Szpital Madalińskiego 06-gru Szpital Madalińskiego
Warszawa Szpital Madalińskiego 06-gru Szpital Madalińskiego
Warszawa Szpital na Solcu 05-gru Szpital na Solcu
Wieluń 15-lis SPZOZ
Wieluń 27-lis SPZOZ
Wyszków 21-lis SPZOZ

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu w (wybrać miasto):

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Płeć (wymagane)

Wiek w chwili przystąpienia do projektu (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Województwo (wymagane)

powiat (wymagane)

gmina (wymagane)

miejscowość (wymagane)

ulica (wymagane)

numer budynku (wymagane)

numer lokalu (wymagane)

kod pocztowy (wymagane)

 

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Miejsce zatrudnienia

Województwo (wymagane)

Nazwa jednostki (bez przecinków)

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

 

Wykonywany zawód (wymagane)

Czy ukończył/a Pan/i kurs e-learningowy "O karmieniu piersią - szkolenie dla personelu medycznego" - opracowany przez Akademię NFZ?:

W jaki sposób dowiedziałeś się o kursie:

Co zdecydowało o chęci uczestnictwa w kursie:

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia. Umożliwi to odpowiednie przygotowanie miejsca szkolenia.

Oświadczenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” w ramach POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16.

Akceptuję warunki Regulaminu

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z 25.05.2018)
informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot (dalej Prometriq).
Z administratorem danych można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej: iod@prometriq.pl lub stacjonarnej: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., 81-704 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 15.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji udostępnionych przez Prometriq produktów lub usług, w tym projektów szkoleniowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, lecz jedynie na potrzeby archiwum kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prometriq (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych każdy posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Prometriq oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być też przekazane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji ich usług.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Prometriq przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu, którego dotyczą o ile przepisy prawa lub umowy z instytucjami finansującymi projekt nie będą stanowiły inaczej.
Ponadto informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych i nie przetwarzamy ich w innych celach niż przewidziane przepisami prawa. Zakres w jakim przetwarzane są dane osobowe jest minimalny i niezbędny do realizacji naszych przedsięwzięć.
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.