Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

”Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej – informator

 

W ramach projektu realizowane są następujące cykle szkoleniowe:

 1. e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej (link do podstrony emba)
 2. RODO – szkolenie dla osób prowadzących gabinety i praktyki medyczne – informacje (link do podstrony, na stronie znaczki UE)
 3. DOBROSTAN – szkolenie dla osób odpowiedzialnych za realizację lokalnych programów zdrowotnych – informacje (link do podstrony, na stronie znaczki UE)

Zapraszamy na intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich skierowany do kadry zarządzającej, kierowniczej i administracyjnej w podmiotach medycznych i instytucjach ochrony zdrowia.

Kurs jest realizowany od czerwca 2017 r. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ok. 1000 osób. Liczba zainteresowanych przekroczyła limit miejsc prawie dwukrotnie. Średnia oceny wynosi 4,7. Wskaźnik praktycznej przydatności w miejscu pracy – 95%.

Na kurs składają się sesje eksperckie oraz szkolenia e-learningowe poświęcone następującym zagadnieniom:

Moduł Evidence Based Management – EBM

  1. Menedżer zdrowia – specyfika zarządzania w ochronie zdrowia (1 dzień) – dr Piotr Szynkiewicz /Prometriq
  2. Prawo w praktyce podmiotu leczniczego (1 dzień) – dr Marek Koenner /Kancelaria Koenner
  3. Komunikacja interpersonalna (1 dzień) – Piotr Ławacz /ICF

Moduł Praca zespołowa w oparciu o podejście procesowe – KOZ

  1. Wykorzystanie słowników i standardów ICNP do diagnozy potrzeb, planowania opieki i analizy efektywności realizowanych świadczeń (1 dzień) – dr Dorota Kilańska /UMŁ, Fundacja Florencja
  2. Praca zespołowa warunkiem skuteczności wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej w POZ (1 dzień) – Witold Paweł Kalbarczyk

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

Dokładne terminy i miejsca szkoleń znajdują się w zakładce HARMONOGRAM. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają informacje pocztą elektroniczną. Zapisz się na wybrany kurs korzystając z formularza rejestracyjnego. Zapraszamy.

2018.08.15

Informujemy, że uruchomiliśmy zapisy na kolejne edycje kursu. Prosimy o przekazanie zaproszenia kadrze kierowniczej Państwa placówki. Będą to ostatnie edycje kursu w formie bezpłatnej. Dotychczasowe edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (ok. 200% zgłoszeń w stosunku do liczby miejsc).

Zapraszamy Państwa również na uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom edycji 2018/2019, które odbędzie się podczas sesji specjalnej e-MBA w ramach XIII Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management w czerwcu 2019 r. Wstęp na konferencję jest bezpłatny ale wymaga rejestracji. Zapraszamy: https://www.termedia.pl

2018.09.14

Uprzejmie informujemy, że decyzją MZ projekt został poszerzony o cykl szkoleń „RODO w placówce medycznej”. Szkolenia będą organizowane we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskim oraz Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych. Zapraszamy do współpracy również inne podmioty – szpitale, POZ, JST. Zainteresowanych prosimy o kontakt: rodonet@prometriq.pl, tel. 698 101 878. Więcej informacji na stronie https://prometriq.pl/rodo/

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie w partnerstwie z Kancelarią Koenner. Zapraszamy:

 1. Pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych.
 2. Kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych.
 4. Pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Projekt obejmuje cykl szkoleń menedżerskich dotyczących kluczowych aspektów zarządzania w ochronie zdrowia, realizowanych w różnych lokalizacjach w całej Polsce, w latach 2017-2019. Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Uczestnicy mogą wybrać jeden lub oba z dwóch programów:

 1. Moduł Evidence Based Management – EBM
  1. Menedżer zdrowia – specyfika zarządzania w ochronie zdrowia (1 dzień)
  2. Prawo w praktyce podmiotu leczniczego (1 dzień)
  3. Komunikacja interpersonalna (1 dzień)
 2. Moduł Praca zespołowa w oparciu o podejście procesowe – KOZ
  1. Wykorzystanie słowników i standardów do diagnozy potrzeb, planowania opieki i analizy efektywności realizowanych świadczeń (1 dzień)
  2. Praca zespołowa warunkiem skuteczności wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej (1 dzień)

Program wyróżnia nowatorska formuła organizacyjna i sposób przygotowania zajęć oraz materiałów dydaktycznych. Program składa się z:

 • wykładów
 • zajęć e-learningowych
 • gier decyzyjnych
 • analizy przypadków w oparciu o własne dane uczestników.

Program kursu dotyczy zagadnień aktualnych dla polskiego rynku zdrowia. Treść wykładów i materiałów stanowi zbiór dobrany pod kątem poszerzenia kompetencji menedżerów, którzy uczestniczyli już w kursach zarządzania o charakterze akademickim. Praktyczny wymiar kursu powoduje, że udział w nim będzie wartościowy zarówno dla wieloletnich praktyków (analiza i adaptacja placówek do zmian systemowych oraz wdrożenie związanych z nimi nowych narzędzi zarządzania), jak i młodych kierowników (inspiracja do dalszego kształcenia kluczowych kompetencji w oparciu o unikalna wiedzę dotyczącą praktyki zarządzania).

Uczestnicy programu otrzymają serię publikacji przygotowanych na potrzeby kursu. Wszystkie sesje są wspomagane materiałami multimedialnymi dostępnymi na platformie e-learningowej, gdzie będzie można też uzyskać dostęp do testów kompetencji. Pozytywne zakończeniu testów  na platformie e-learningowej oraz obecność na wszystkich sesjach upoważniają do otrzymania certyfikatu. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, podobnie jak materiały dydaktyczne, dostęp do platformy e-learningowej i poczęstunek w trakcie sesji stacjonarnych. Absolwenci kursu mogą liczyć na możliwość bezpłatnej kontynuacji nauki i uzyskania certyfikatu e-MBA lub tytułu doktora nauk o zdrowiu.

“Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” to program zarządzania skierowany do osób pracujących na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, przygotowany  w oparciu o następujące założenia:

 • Uczestnicy kursu posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania i są absolwentami kursów zarządzania lub studiów podyplomowych organizowanych w tradycyjnej formule akademickiej – z tego powodu w programie nie proponujemy podręcznikowej wiedzy na temat zarządzania, natomiast przedstawiamy zagadnienia, które poszerzają rozumienie już znanej tematyki lub inspirują do jej zgłębienia.
 • Prowadzący mają duże doświadczenie w prowadzeniu kursów i wykładów, ale przede wszystkim są praktykami. Naszą główną aktywność stanowi zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Formuła sesji to nie wykład, a konwersatorium – pokażemy ciekawe i ważne aspekty omawianych zagadnień; przeprowadzimy symulacje lub ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnie dobranych przypadków. W każdym z modułów będziemy nawiązywać do podstawowego założenia konkursu Power 5.2 – rozwoju kompetencji analitycznych.
 • Materiały stanowią zbiór tekstów uzupełniających prezentację prowadzącego. W ramach pracy własnej uczestnicy otrzymają dostęp do platformy e-learningowej (e-lekcje, materiały dodatkowe, testy) ale także zadania i szablony umożliwiające dokonanie własnych analiz w wykorzystaniem danych rzeczywistych. Stawiamy na najbardziej skuteczną formę nauki – przez doświadczenie i analizę rzeczywistych problemów.

Menedżer zdrowia – dr Piotr Szynkiewicz

900-1100 Paradoksy zarządzania w ochronie zdrowia

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną wybrane zagadnienia spośród najbardziej specyficznych dla rynku zdrowia. Podejmiemy próbę odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Dlaczego nikomu, włącznie z pacjentami, nie zależy na obniżeniu kosztów usług medycznych?
 • Dlaczego kolejki zawsze będą konieczne?
 • Dlaczego prywatne placówki medyczne nie działają efektywniej od publicznych?
 • Czy możliwe jest funkcjonowanie odgórnie zaplanowanej służby zdrowia w otoczeniu rynkowym?
 • Jak powstają takie projekty jak mapy potrzeb i dlaczego nie mogą przynieść oczekiwanych rezultatów?
 11:00-11:30 Przerwa kawowa
1130-1330 Zarządzanie na poziomie strategicznym i operacyjnym

Celem sesji jest doskonalenie kompetencji analitycznych w zakresie zarządzania strategicznego  i operacyjnego placówką ochrony zdrowia. Przedyskutowane zostaną elementy procesu zarządzania i parametry ich oceny:

 • Zarządzanie produkcją – zaprezentowane zostaną narzędzia i metody controllingu medycznego i finansowego, w tym aplikacja Medmetriq
 • Zarządzanie finansami – w trakcie tej sesji postaramy się wyjaśnić, dlaczego dotychczas podejmowane inicjatywy wprowadzenia jednolitego systemu rachunkowości w ochronie zdrowia nie znajdują praktycznego zastosowania. Wyjaśnimy też mechanizm ustalania cen świadczeń i procedur oraz pułapki związane z próbą ich odgórnego regulowania.
 • Zarządzanie ludźmi – między innymi o deficytowych kompetencjach menedżerów ochrony zdrowia (wyniki badań) oraz kilka słów o deprofesjonalizacji. Dobrego menedżera poznaje się po tym, co myślą o nim podwładni. A to wynika m.in. z umiejętności delegowania uprawnień i odpowiedzialności.
1330-1400 Przerwa obiadowa
1400-1700 Gra menedżerska FUZJA

Symulacja procesu konsolidacji konkurencyjnych przedsiębiorstw, dzięki które możliwe jest prześledzenie typowych zachowań towarzyszących procesowi zmiany organizacyjnej. Uczestnicy odgrywają wskazane im role w oparci o przygotowane na potrzeby kursu karty. Pomimo prostej fabuły pojawiają się duże emocje będące rezultatem pozornie przewidywalnych sytuacji, których nie zawsze udaje się uniknąć.

Komunikacja interpersonalna – mgr Piotr Ławacz, certyfikowany coach ICF

Praktyczne zajęcia z omówieniem odnoszącym się do najważniejszych kompetencji menedżerskich, którymi jak wskazują badania, nikt nie dysponuje w nadmiarze.

900-1100 Jak rozmawiać i prowadzić dialog ze współpracownikami w szpitalu i innych jednostkach służby zdrowia:

 • skutecznie, na temat, przekonująco,
 • wzmacniając swoją wypowiedzi dobrą gestykulacją, mimiką i tonem głosu (komunikacja pozawerbalna).
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300 Jak poprowadzić zebranie, aby było produktywne, na temat, inspirujące do działania i (najlepiej) krótkie:

 • zarządzając spotkaniem,
 • właściwe je moderując.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1500 Jak zachęcać innych (współpracowników i podwładnych) do działania, realizacji zadań, wypełniania swoich obowiązków i zwiększonego wysiłku, gdy to konieczne:

 • wydając polecenia i przekazując zadania,
 • udzielając informacji zwrotnej,
 • prowadząc tzw. rozmowy kierownicze.
1500-1515 Przerwa
1515-1700 Jak, w praktyce służby zdrowia, zażegnywać konflikty między ludźmi i rozwiązywać trudne sytuacje:

 • dbając o „profilaktykę” zapobiegania konfliktom,
 • wykorzystując podejście i komunikację asertywną.

Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia – wykorzystanie słowników i  standardów (w tym ICNP)  do diagnozy potrzeb, planowania opieki i analizy efektywności realizowanych świadczeń – dr Dorota Kilańska

Cyfryzacja to nie tylko zakup komputerów i oprogramowania. Niepełne zrozumienie zasad wymiany informacji w opiece medycznej oraz reguł przebiegu projektu informatyzacji prowadzi do wielu utrudnień pracy placówki oraz niepotrzebnych wydatków w trakcie i po zakończeniu projektu.

900-1100 Wprowadzenie – najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące informatyzacji i interoperacyjności w ochronie zdrowia

 • Nieporozumienia wynikające z różnic w interpretacji takich pojęć jak: cyfryzacja, informatyzacja, interoperacyjność, standaryzacja, słowniki
 • Standardy IHE, HL7 (CDA, FHIR), DICOM
 • Rola poszczególnych grup profesjonalistów medycznych, pacjentów, instytucji ochrony zdrowia w systemie informacyjnym.
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300 Systemy informatyczne w systemie informacyjnym służby zdrowia

 • Cyfryzacja a podstawowe postulaty dotyczące jakości i dostępności opieki medycznej – ciągłość opieki, medycyna oparta o fakty (EBM), telemedycyna
 • SIOZ w Polsce. Rodzaje systemów informatycznych używanych na poziomie centralnym, regionalnym, szpitala i opieki ambulatoryjnej wraz z opisem ich kluczowym składowych
 • Elektroniczny rekord pacjenta versus elektroniczna dokumentacja medyczna. Pojęcie systemów wspomagania decyzji medycznych.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1530 Kompleksowa informatyzacja placówki medycznej – systemy szpitalne a plany opieki – zrozumienie zasad i celu cyfryzacji poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji do planowania i zarządzania opieką pielęgniarską – plany opieki, rozliczenie wykonanej pracy, analiza zależności pomiędzy przebiegiem procesów a wynikami leczenia.
1530-1545 Przerwa
1545-1700 Sesja pytań i odpowiedzi: Zasady planowania, zlecania i realizacji projektów informatycznych – dlaczego firma uzyskująca zlecenie najczęściej decyduje o jego przebiegu i jak to się dzieje, że klient uzależnia się od dostawcy oraz czy można to zmienić?


Prawo w praktyce podmiotu leczniczego – dr Marek Koenner

Prawdopodobnie nie ma innej, tak rygorystycznie regulowanej branży jak ochrona zdrowia, a liczba przepisów i możliwość ich interpretacji wciąż rośnie. Prezentowanie przepisów nie jest celem tego dnia kursu – skoncentrujemy się na uniwersalnych zasadach postępowania oraz wybranych, kluczowych zagadnieniach.

900-1100 Pojęcie błędu medycznego jako błędu w sztuce lekarskiej, błędu organizacyjnego, zdarzeń niepożądanych – celem modułu jest zwrócenie uwagi na najczęściej mylone pojęcia oraz konsekwencje z tego wynikające. W trakcie wykładu omówione zostaną przypadki ilustrujące zmienność ról poszczególnych osób i instytucji (dyrektor, lekarz, ubezpieczyciel, pacjent) w trakcie trwania sporu. Wskazane zostaną też zasady postępowania mające na celu ochronę profesjonalistów medycznych i menedżerów przed najczęściej popełnianymi błędami.
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300 Gra: Błąd medyczny – symulacja procesu sądowego. Omówienie i dyskusja nad wyrokami ogłoszonymi w trakcie gry.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1500 Zgoda poinformowana – jest to jeden z najczęściej zaniedbywanych elementów ochrony prawnej profesjonalistów i placówki medycznej. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną zasady postępowania oraz procedury audytu, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje do samodzielnej oceny stopnia zagrożenia prawnego oraz pokierowania działaniami zaradczymi.
1500-1515 Przerwa
1515-1700 Antykorupcja w podmiotach leczniczych – celem tego modułu jest przedstawienie najbardziej zagrożonych obszarów i najczęściej występujących form korupcji w ochronie zdrowia, wykształcenie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach korupcjogennych, utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych oraz zdobycie wiedzy jak zbudować system obrony przeciw korupcji w podmiotach leczniczych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Warunki wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej – lek. med. Witold Paweł Kalbarczyk

Koordynowana opieka zdrowotna staje się w Polsce coraz bardziej popularnym pojęciem. Przed zabraniem głosu w dyskusji lub zgłoszeniu placówki do pilotażu warto dobrze zrozumieć to pojęcie i kryjące się za nim rozwiązania praktyczne.

900-1100 Wprowadzenie

 • Mity i fakty – czym nie jest, a czym może być KOZ?
 • Definicje najważniejszych pojęć, często błędnie rozumianych takich jak np. koordynacja, integracja i kompleksowość świadczeń
 • Praktyka innych krajów wykorzystujących koncepcję koordynacji.
1100-1115 Przerwa kawowa
1115-1300
 • Procesowe podejście do zarządzania w ochronie zdrowia.
 • Model systemu zdrowia w różnych wariantach
 • Procesowe wskaźniki oceny jakości i efektywności
 • „Aktorzy” systemu i ich role
 • Dysfunkcje i ich systemowe uzasadnienie.
1300-1330 Przerwa obiadowa
1330-1515 Warunki konieczne do wdrożenia KOZ i uzyskania związanych z tym korzyści – systemy zdrowia w Polsce i innych krajach rozwiniętych oraz uwagi dotyczące szans i ryzyka związanego z rozpoczynającymi się pilotażami KOZ w naszym kraju. Czy na pewno spełniamy warunki konieczne do wdrożenia KOZ?
1515-1700 Projekty pilotażowe KOZ w Polsce.

Program szkolenia „RODO w placówce medycznej”

45 min. RODO – informacje ogólne na temat rozporządzenia, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oraz kodeksu postępowania (tzw. kodeks branżowy)

Specyfika RODO w placówce leczniczej

45 min. Czynności przetwarzania danych

Rejestry i zbiory danych osobowych w podmiotach leczniczych

15 min. Przerwa
45 min. Metody analizy ryzyka i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz procedury działania w przypadku ich wystąpienia
45 min. Procedura samodzielnego wykonania audytu RODO – warsztat
15-45 min. Dobre praktyki – sesja pytań i odpowiedzi

Rada Naukowa Projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników medycznych drogą do doskonałości placówek medycznych”:

 1. prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
 2. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka UEK
 3. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMed
 4. dr hab. Michał Marczak, prof. UMŁ
 5. prof. dr hab. Bogdan Nogalski WSB
 6. prof. dr hab. Iga Rudawska US
 7. prof. dr hab. Janusz Strużyna UEK
 8. prof. dr hab. Jadwiga Suchecka UŁ
 9. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

Wykładowcy:

Witold Paweł Kalbarczyk

 • Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, oraz kursu „Executive Health Care Management Course” – Fundacja PROJECT HOPE we współpracy z Wharton School Uniwersytetu Pensylwanii, Chapel Hill Uniwersytetu Północnej Karoliny oraz Anderson School UCLA
 • Były pracownik Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, PZU, Norwich Union, TUW, ING Nationale Netherlanden
 • Członek rad społecznych i rad nadzorczych podmiotów leczniczych (w tym EMC Instytut Medyczny)
 • Autor wielu artykułów i raportów branżowych (Służba Zdrowia, EY, Dziennik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Menedżer Zdrowia)

dr Dorota Kilańska

dr Marek Koenner

 • Radca prawny, były sędzia orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Wykładowca na studiach podyplomowych „Prawo Medyczne” na Uniwersytecie Gdańskim, były adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wykładowca na wykładach specjalizacyjnych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi (łącznie ponad 2.000 uczestników)
 • Autor wielu publikacji dotyczących różnorakich aspektów z zakresu prawa medycznego, w tym zgody pacjenta, dokumentacji medycznej, charakterystyki produktu leczniczego oraz zarządzania ryzykiem prawnym w podmiocie leczniczym
 • W ramach działalności Kancelarii Medycznej udziela pomocy prawnej szpitalom publicznym, prywatnym klinikom oraz samym lekarzom. Wspiera ich w bieżącej działalności, a także reprezentuje w postępowaniach sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, a także z zakresu odpowiedzialności zawodowej

Piotr Ławacz

 • Partner Rozwoju Osobistego i Biznesowego, coach (posiada akredytację ACC ICF i PCC), mentor, trener biznesu, doradca, psycholog
 • Trener biznesu od 1993 roku, przeprowadził ok. 2000 dni szkoleniowych – treningów i warsztatów z zakresu psychologii zarządzania, komunikacji i współpracy. Szkoli korporacje, firmy średnie, małe, agendy samorządowe, organizacje pozarządowe i publiczne oraz prywatne jednostki służby zdrowia.
 • Współpracownik międzynarodowych, renomowanych dostawców rozwiązań szkoleniowych takich jak Achive Global, Imparta, Sandler Training
 • Wykładowca i kierownik merytoryczny Akademii Coachingu Biznesowego przy Agencji Rozwoju Pomorza, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Personelem przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Akademii Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Akademii Trenera Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim, członek International Coach Federation, współpracownik Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
 • Jako coach dotychczas zrealizował ok. 1000 godzin kwalifikowanego coachingu indywidualnego i grupowego oraz setki godzin coachingu umiejętności. Prowadzi własną Pracownię Rozwoju Osobistego WIN!, jest współpracownikiem Coaching Center/CoachWise

dr Piotr Szynkiewicz

 • Przedsiębiorca, prezes zarządu Prometriq Akademia Zarządzania
 • Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i programu MBA University of Glasgow oraz kursów: Duke University “The Challenges of Global Health”, University of Copenhagen “An Introduction to Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking In Public Health” Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care „Pricing and Health Technology Assessment” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Standardy akredytacji szpitali”
 • Autor publikacji i wykładów dotyczących zarządzania (SGH, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny)

Projekt jest realizowany we współpracy z:

 • Polską Federacją Szpitali

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Marszałków Województw oraz Prezydentów Miast:

 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
 • Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia
 • Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak
 • Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi

Harmonogram na rok 2018 i 2019

Harmonogram sesji stacjonarnych (zajęcia e-learningowe będą realizowane równolegle)

Lokalizacja

Moduł 1 Moduł 2
Zarządzanie Komunikacja Prawo IT KOZ

Rok 2018

Warszawa grupa 1 10.09.2018 17.09.2018 01.10.2018 24.09.2018 08.10.2018
Warszawa grupa 2 11.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 25.09.2018 09.10.2018
Olsztyn                                 18.09.2018 25.09.2018 09.10.2018 23.10.2018 16.10.2018
Olsztyn 2
17.09.2018
24.09.2018
8.10.2018
22.10.2018
15.10.2018
Gdańsk 24.09.2018 22.10.2018 15.10.2018 08.10.2018 01.10.2018
Bydgoszcz 25.09.2018 23.10.2018 16.10.2018 09.10.2018 02.10.2018
Chrzanów grupa 1 19.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 3.12.2018 17.12.2018
Chrzanów grupa 2 20.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 4.12.2018 18.12.2018

Rok 2019

Łódź 10.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 24.01.2019 07.02.2019
Warszawa grupa 1 04.03.2019 11.03.2019 01.04.2019 18.03.2019 25.03.2019
Warszawa  grupa 2 05.03.2019 12.03.2019 02.04.2019 19.03.2019 26.03.2019
Wrocław grupa 1 18.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 01.04.2019 15.04.2019
Wrocław grupa 2 19.03.2019 26.03.2019 09.04.2019 02.04.2019 16.04.2019

Miejsca szkoleń:

 • Gdańsk – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wyczółkowskiego 17A
 • Olsztyn – WSS Olsztyn, ul. Żołnierska 18
 • Chrzanów – Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16
 • Warszawa – Cosinus, ul. Łucka 13
 • Bydgoszcz – Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Doktor Izabeli Romanowskiej 2
 • Wrocław – w trakcie ustalania
 • Łódź – Urząd Marszałkowski, al. Józefa Piłsudskiego 8, 90-368 Łódź/ Lloyd Woodley Szkoła Językowa, ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź
Harmonogram na I połowę 2018 r.

Temat Wrocław Wrocław Toruń Warszawa Katowice Łódź
Menedżer zdrowia 29.01 30.01 12.03 13.03 26.04 27.04
Komunikacja interpersonalna 5.02 6.02 19.03 20.03 10.05 11.05
Wykorzystanie słowników i standardów ICNP … 12.02 13.02 26.03 27.03 24.05 25.05
Prawo w praktyce podmiotu leczniczego 19.02 20.02 5.04 6.04 4.06 5.06
Praca zespołowa warunkiem skuteczności wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej w POZ 26.02 27.02 9.04 10.04 14.06 15.06

Lokalizacje szkoleń
Wrocław 29.01 – 26.02.2018, godz. 9:00 – 16:00 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
Sala audiowizualna (nr 111), bud. B (I piętro)
Wrocław 30.01 – 27.02.2018, godz. 9:00 – 16:00 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
Sala audiowizualna (nr 111), bud. B (I piętro)
Katowice – 26.04. 2018, 10.05.2018, 24.05.2018, 4.06.2018, 14.06.2018, godziny szkoleń: 9:00-17:00

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, Sala Konferencyjna Zakładu Radioterapii KCO
Warszawa – 27.04.2018, 11.05.2018, 25.05.2018, 5.06.2018, 15.06.2018, godziny szkoleń 9:00-17:00
Egza Sp. z o.o. ul. Łucka 13, 00-842 Warszawa, sala nr 4

Harmonogram na rok 2017

Temat Gdańsk
wtorki
Gdańsk
środy
Toruń
czwartki
Łódź
piątki
Poznań
wtorki
Zielona Góra
środy
Szczecin
czwartki
Menedżer zdrowia 10.10. 9.10
poniedziałek
12.10 11.10
środa
7.11 8.11 9.11
Komunikacja interpersonalna 17.10 18.10 19.10 20.10 14.11 15.11 16.11
Wykorzystanie słowników i standardów ICNP … 24.10 25.10 26.10 27.10 21.11 22.11 23.11
Prawo w praktyce podmiotu leczniczego 7.11 8.11 9.11 10.11 28.11 29.11 30.11
Praca zespołowa warunkiem skuteczności wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej w POZ 14.11 15.11 16.11 17.11 5.12 6.12 7.12

Lokalizacje szkoleń
Gdańsk 10.10, 17.10, 24.10, 14.11 – Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Sala Herbowa, godz. 9:00-17:00
7.11.2017 – Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, s. 228, II piętro, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, godz. 9:00-17:00
Gdańsk 9.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11 – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk, godz. 8:30-16:30
Łódź 11.10, 20.10, 27.10, 10.11, 17.11 – Urząd Marszałkowski,  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, s. 107, godz. 8:00-16:00

Łódź 12.10, 19.10, 26.10, 9.11, 16.11 –

Poznań 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sala posiedzeń 2, godz. 8:00-16:00
Zielona Góra 8.11, 6.12 – Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra, Sala Kolumnowa Sejmiku Woj. Lubuskiego, godz.
15.11, 22.11, 29.11 – Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, salka konferencyjna ul. Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra, godz.
Szczecin 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12 – Sala Plenarna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. A.Mickiewicza 41, 71-001 Szczecin, godz.

Regulamin udziału w projekcie  

pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady organizacji szkoleń, rekrutacji, prawa i obowiązki uczestników, obowiązki kierownika kursu, wykładowców oraz zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”.
 2. Projekt pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019.
 4. Zasięg projektu: cała Polska.
 5. Liderem projektu i organizatorem szkolenia jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
 6. Partnerem projektu jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner.
 7. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.prometriq.pl

ORGANIZACJA KURSU

§ 2

 1. Szkolenia odbywają się  na terenie kraju.  Uczestnik ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów:
  1. Moduł 1. Evidence Based Management – EBM – 3 dni szkolenia
  2. Moduł 2. Praca zespołowa w oparciu o podejście procesowe – KO – 2 dni szkolenia
 2. Wszystkie szkolenia są uzupełnione powiązanym tematycznie szkoleniem e-learningowych dostępnym dla każdego uczestnika kursu. Uczestnicy otrzymają materiały poglądowe (teksty do zapoznania się przed każdą sesją) oraz materiały umożliwiające pracę własną.
 3. Okres prowadzenia szkoleń: październik 2017 – maj 2019.
 4. Program szkoleń będzie realizowany przy wykorzystaniu metod dydaktycznych dobranych pod kątem potrzeb uczestników, z wykorzystaniem sieci internetowej, platformy e-learningowej oraz innych narzędzi i systemów informatycznych niezbędnych do jego realizacji.
 5. Poszczególne sesje prowadzone będą w grupach ok. 30-osobowych.
 6. Kurs jest nieodpłatny dla uczestników.
 7. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz dostęp do szkolenia e-learningowego.

ZASADY I SPOSÓB NABORU UCZESTNIKÓW

§ 3

 1. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy podmiotów leczniczych: kadra zarządzająca, kierownicza i administracyjna szpitali oraz jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, w tym przedstawiciele zawodów medycznych (lekarze i pielęgniarki) a także pracownicy innych podmiotów sektora ochrony zdrowia (np. podmiotów tworzących, NFZ).
 2. 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, bez względu na formę zatrudnienia.
 3. Osoby zatrudnione w tym samym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach projektu.
 4. Kryteria rekrutacji:
  1. przynależność do jednostki (nie więcej niż 20% uczestników z jednego podmiotu, min. 30% uczestników zatrudnionych w POZ),
  2. zajmowane stanowisko administracyjne w podmiocie leczniczym, jednostce administracji samorządowej lub oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. oświadczenie uczestnika do udziału w szkoleniu, łącznie z lekcjami udostępnionymi w formie e-learningu.
 5. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie prometriq.pl/power wraz dostępnym na tej samej stronie formularzem.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kompletnego formularza i wysłania go za pomocą strony internetowej.
 7. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, potwierdzenia znajomości terminów szkoleń w wybranym mieście, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów realizacji, promocji i rozliczenia projektu.
 8. Dokonując zgłoszenia na szkolenie, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis, w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail power@prometriq.pl niezwłocznie po przesłaniu formularza rejestracyjnego. Uczestnik jest również zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis uczestnika, w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania formularza rejestracyjnego.
 9. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Organizator najpóźniej na 14 dni, przed terminem szkolenia przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.prometriq.pl/power szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia oraz niezbędnych szczegółów organizacyjnych .
 11. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, na kurs zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. zatrudnienie w POZ – 5 pkt
  2. zajmowanie stanowiska dyrektora lub kierownika jednostki – 5 pkt
  3. deklaracja udziału w całym cyklu szkolenia – 1 pkt.
 12. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby organizator ma prawo przeprowadzić nabór uzupełniający.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

§ 4

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia cyklu szkoleniowego. Należy przesyłać do Organizatora informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail power@prometriq.pl lub telefonicznie pod numerem 698 101 798. W informacji należy podać imię i nazwisko oraz miasto, którego dotyczy rezygnacja ze szkolenia.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu wiadomości do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia wiadomości elektronicznej do Organizatora w dniu wolnym od pracy, za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 5

Uczestnicy mają prawo do:

 1. Uzyskania informacji o programie zajęć.
 2. Konsultacji z wykładowcami w trakcie sesji.
 3. Rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem pierwszej sesji.
 4. Korzystania z biblioteki i materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

§ 6

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania regulaminu organizacyjnego kursu.
 2. Czynnego uczestnictwa w zajęciach (co najmniej 90% wymiaru godzinowego zajęć całego szkolenia lub części szkolenia w przypadku deklaracji udziału tylko w wybranych szkoleniach) i uzyskania wymaganego programem zaliczenia. W przypadku nieobecności powyżej 10% wymiaru godzinowego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niezdolność do uczestnictwa.
 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności lub braku odpowiedniego dokumentu, uczestnik może być skreślony z listy uczestników kursu i obciążony jego kosztami.
 4. Pisemnego poinformowania organizatora kursu o rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego cyklu poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail power@prometriq.pl
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich, w tym poprzez nierozpowszechnianie materiałów dydaktycznych otrzymanych w czasie trwania kursu (prezentacje elektroniczne, materiały dostarczone w wersji papierowej, materiały e-learningowe) bez pisemnej zgody Organizatora.

KADRA DYDAKTYCZNA

§ 7

Wykładowcy

 1. Program zajęć realizowany będzie przez kadrę dobraną pod kątem doświadczenia i przygotowania teoretycznego.
 2. Do obowiązków wykładowców należy:
  1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem szkolenia.
  2. Odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie niezrozumiałych aspektów programowych.
  3. Przeprowadzanie egzaminu końcowego na podstawie przygotowanych testów lub innych form zaliczenia zgodnych z programem.
  4. Prowadzenie dokumentacji szkolenia.
  5. Zgłaszanie organizatorowi uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOŃCOWEGO

§ 8

 1. Na zakończenie udziału w projekcie zostanie przeprowadzona walidacja efektów szkolenia
 2. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym.
 3. Egzamin końcowy przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 4. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
 5. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 70% pytań zawartych w teście.
 6. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot (dalej Prometriq).
Z administratorem danych można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej: iod@prometriq.pl lub stacjonarnej: Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., 81-704 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 15.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji udostępnionych przez Prometriq produktów lub usług, w tym projektów szkoleniowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, lecz jedynie na potrzeby archiwum kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prometriq (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych każdy posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Prometriq oraz podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być też przekazane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji ich usług.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Prometriq przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu, którego dotyczą o ile przepisy prawa lub umowy z instytucjami finansującymi projekt nie będą stanowiły inaczej.

Ponadto informujemy, że nie sprzedajemy danych osobowych i nie przetwarzamy ich w innych celach niż przewidziane przepisami prawa. Zakres w jakim przetwarzane są dane osobowe jest minimalny i niezbędny do realizacji naszych przedsięwzięć.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

Złożenie poniższego oświadczenia jest warunkiem udziału w projekcie. Skan lub zdjęcie oświadczenia z czytelnym podpisem uczestnika należy przesłać na adres e-mail power@prometriq.pl w dniu przesłania formularza rejestracyjnego.

Pobierz oświadczenie

UWAGA Pola adresu (nazwa gminy, powiatu, miejscowości i ulicy) wypełnić należy zgodnie z rejestrem TERYT (-> link)

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu w (wybrać miasto):

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Płeć (wymagane)

Wiek w chwili przystąpienia do projektu (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Województwo (wymagane)

powiat (wymagane)

gmina (wymagane)

miejscowość (wymagane)

ulica (wymagane)

numer budynku (wymagane)

numer lokalu (wymagane)

kod pocztowy (wymagane)

 

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (wymagane):

W tym

Wykonywany zawód (wymagane)

Miejsce zatrudnienia (wymagane)

Czy jesteś zatrudniony w jednostce podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od formy zatrudnienia? (wymagane) (wybrać właściwe):

Nazwa jednostki (bez przecinków)

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

 

Stanowisko (wymagane)

Zawód (wymagane)

Oświadczam, że należę do następującej grupy: (wymagane)

Grupa docelowa (wymagane)

Informacje o statusie (wymagane)

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (wymagane) Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska,
rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (wymagane) Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia
mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

Osoba z niepełnosprawnościami(wymagane) Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017 poz. 882, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenie o niezdolności do pracy,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Definicja dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikach
dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, osób obcego pochodzenia i mniejszości .
Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia
wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1 nie powinna być uwzględniona w definicji.
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej ISCED 1) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3)
W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia)
jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).
Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.

 

W jaki sposób dowiedziałeś się o kursie:

Co zdecydowało o chęci uczestnictwa w kursie:

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia. Umożliwi to odpowiednie przygotowanie miejsca szkolenia.

Oświadczenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0014/18.

Akceptuję warunki Regulaminu

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

17.09.2018 – Menedżer zdrowia

24.09.2018 – Komunikacja interpersonalna

22.10 – Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia – wykorzystanie słowników i standardów (w tym ICNP) do diagnozy potrzeb, planowania opieki i analizy efektywności realizowanych świadczeń

8.10.2018 – Prawo w praktyce podmiotu leczniczego

15.10.2018 – Warunki wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej

UWAGA Pola adresu (nazwa gminy, powiatu, miejscowości i ulicy) wypełnić należy zgodnie z rejestrem TERYT (-> link).

[contact-form-7 404 "Not Found"]