Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

”Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informator Prometriq e-MBA

 

Program kursu nawiązuje do:

Programów MBA stanowiących wyższy etap edukacji menedżerskiej, w niektórych krajach zrównany ze

studiami podyplomowymi lub magisterskimi (Master of Business Administration). Kursy MBA powstały na potrzebę praktyków biznesu pełniących funkcje kierownicze, dla których podstawowym kierunkiem wykształcenia nie było zarządzanie, w tym głównie inżynierów.

Kurs Prometriq e-MBA skierowany jest do pracowników ochrony zdrowia, a jego celem jest lepsze zrozumienie czynników wpływających na specyfikę funkcjonowania sektora.

E-edukacji, dzięki której wiele wartościowych treści możliwych jest do pozyskania w wygodny, szybki i skuteczny sposób przy ograniczeniu uciążliwych dojazdów i konieczności dostosowania się do wyznaczonych dni i godzin zajęć. Materiały przygotowane na potrzeby kursu to nie tylko treści dostępne
w postaci interaktywnych e-szkoleń. Uczestnicy otrzymają także serię specjalnie przygotowanych podręczników oraz materiały uzupełniające.

W trakcie kursu przewidzianych jest 12 całodniowych sesji stacjonarnych. Dzięki temu słuchacze będą mogli skonfrontować nabytą wiedzę z praktyką oraz poznać opinie innych uczestników (zajęcia prowadzone są w grupach 25 osobowych).

Koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ), którą traktujemy jako szansę na wprowadzenie racjonalnych zasad organizacji, rozliczania i dostarczania usług zdrowotnych. Światowa popularność KOZ wiąże się z nadzieją na zatrzymanie dynamiki wzrostu kosztów opieki i poprawę jakości odczuwanej przez pacjentów, ale także możliwością zastosowania narzędzi zarządzania sprawdzonych w innych sektorach. O tym głównie będzie nasz kurs.

Zapraszamy wszystkie osoby mające na uwadze stałe doskonalenie swoich kompetencji.

 • Kurs obejmuje 12 jednodniowych sesji stacjonarnych – 100 godzin dydaktycznych oraz ok. 70-100 godzin zajęć e-learningowych (tempo pracy zależy od uczestników.
 • Uczestnicy kursu otrzymują także zadania w ramach pracy własnej.
 • Zajęcia prowadzone są przez ekspertów-praktyków.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują komplet podręczników (12 pozycji książkowych), materiały szkoleniowe oraz dostęp do e-platformy.

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanego przez uczestnika konspektu i prezentacji dotyczącego wybranego problemu z zakresu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w ochronie zdrowia:

 1. Propozycja rozwiązania systemowego, powodująca wzrost jakości i konkurencyjności usług przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania zasady solidaryzmu społecznego.
 2. Propozycja usprawnienia organizacyjnego we własnej placówce (poprzez poprawę jakości, zwiększenie komfortu pacjentów, ograniczenie kosztów, ograniczenie czasochłonności wykonywanych zadań itp.) możliwego do zastosowania bez konieczności pozyskania dodatkowego finansowania lub zasobów.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione poprzez możliwość prezentacji w trakcie Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management, która odbywa się corocznie w Warszawie (specjalna sesja połączona z uroczystym rozdaniem dyplomów e-MBA). Kurs realizowany jest pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali oraz Wydawnictwa Termedia.

 

e-MBA w ochronie zdrowia to program zarządzania skierowany do osób pracujących w podmiotach leczniczych na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych, przygotowany  w oparciu o następujące założenia:

 • Uczestnicy kursu posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania i są absolwentami kursów zarządzania lub studiów podyplomowych organizowanych w tradycyjnej formule akademickiej – z tego powodu w programie e-MBA nie proponujemy podręcznikowej wiedzy, natomiast przedstawiamy zagadnienia, które poszerzają rozumienie już znanej tematyki lub inspirują do jej zgłębienia.
 • Prowadzący mają duże doświadczenie w prowadzeniu kursów i wykładów, ale przede wszystkim są praktykami. Naszą główną aktywność stanowi zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Formuła sesji to nie wykład, a konwersatorium – pokażemy ciekawe i ważne aspekty omawianych zagadnień; przeprowadzimy symulacje lub ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnie dobranych przypadków z praktyki.
 • Materiały stanowią zbiór podręczników oraz tekstów uzupełniających prezentację prowadzącego. W ramach pracy własnej uczestnicy otrzymają dostęp do platformy e-learningowej (e-lekcje, materiały dodatkowe, testy) ale także zadania i szablony umożliwiające dokonanie własnych analiz w wykorzystaniem danych rzeczywistych.

Plan nauczania:

Sesja 1 – Specyfika zarządzania w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością

Sesja 2 – Komunikacja interpersonalna (przygotowanie do pracy zespołowej)

Sesja 3 – Rachunkowość zarządcza i finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia na tle finansowania całego systemu i jego perspektyw (z uwzględnieniem elementów koordynowanej opieki zdrowotnej – KOZ)

Sesja 4 – Zarządzanie strategiczne i operacyjne z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, danych epidemiologicznych i demograficznych (z uwzględnieniem elementów KOZ)

Sesja 5 – Zarządzanie projektami, w tym projektami inwestycyjnymi i informatycznymi oraz projektami zmian organizacyjnych (z uwzględnieniem elementów KOZ)

Sesja 6 – Interoperacyjność i udana informatyzacja, w tym jako warunek wdrożenia KOZ

Sesja 7 – HTA – ocena technologii medycznych / Koordynowana opieka zdrowotna

Sesja 8 – Zagadnienia prawne, w tym błąd medyczny – gra decyzyjna PROCES

Sesja 9 – Zarządzanie personelem, miękkie aspekty zarządzania, w tym jako bariera wdrożenia pracy zespołowej w ramach KOZ

Sesja 10 – Wystąpienia publiczne, PR, komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Sesja 11 – Zdrowie publiczne – edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, programy zdrowotne

Sesja 12 – Warsztaty – innowacje organizacyjne w ochronie zdrowia, gra decyzyjna FUZJA – zarządzanie zmianą

Harmonogram kursów edycji  2020/ 2021

Lp. /temat sesji/miasto

Olsztyn gr. 1

Olsztyn gr.2 

Gdynia gr. 1

Gdynia gr. 2

Kraków

Warszawa

1 Specyfika zarządzania w ochronie zdrowia
Piotr Szynkiewicz

29.08.2020

30.08.2020

19.09.2020

20.09.2020

25.09.2020

24.09.2020

2 Komunikacja interpersonalna Piotr Ławacz

30.08.2020

29.08.2020

20.09.2020

19.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

3 Zarządzanie projektami Marek Kowalczyk

19.09.2020

20.09.2020

26.09.2020

27.09.2020

15.10.2020

05.11.2020

4 Prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia
Marek Koenner

20.09.2020

19.09.2020

27.09.2020

26.09.2020

16.10.2020

06.11.2020

5 Zarządzanie strategiczne Piotr Szynkiewicz

24.10.2020

25.10.2020

10.10.2020

11.10.2020

19.11.2020

10.12.2020

6 Zarządzanie personelem Piotr Ławacz

25.10.2020

24.10.2020

11.10.2020

10.10.2020

20.11.2020

11.12.2020

7 Informatyzacja i interoperacyjność
Dorota Kilańska

05.12.2020

06.12.2020

28.11.2020

29.11.2020

14.01.2021

28.01.2021

8 Rachunkowość zarządcza Stanisław Brzozowski

06.12.2020

05.12.2020

29.11.2020

28.11.2020

15.01.2021

29.01.2021

9 Ocena technologii medycznych (HTA) i koordynowana opieka zdrowotna (KOZ)
Paweł Kalbarczyk

16.01.2021

17.01.2021

23.01.2021

24.01.2021

25.02.2021

18.02.2021

10 Wystąpienia publiczne Piotr Ławacz

17.01.2021

16.01.2021

24.01.2021

23.01.2021

26.02.2021

19.02.2021

11 Zdrowie publiczne Jacek Michalak

20.02.2021

21.02.2021

27.02.2021

28.02.2021

25.03.2021

08.04.2021

12 Innowacje organizacyjne w ochronie zdrowia
Piotr Szynkiewicz

21.02.2021

20.02.2021

28.02.2021

27.02.2021

26.03.2021

09.04.2021

Lokalizacja szkoleń:

Olsztyn gr. 1 i 2 : Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn

Gdynia gr. 1 i 2 : Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

Warszawa: COSINUS, Łucka 13, 00-842 Warszawa

W uwagi na sytuację epidemiczną organizator dopuszcza możliwość realizacji wybranych sesji w formule on-line.

 

Zainteresowanym przypominamy o możliwości organizacji kursu e-MBA edycji 2020/2021 we wskazanym przez zainteresowanych miejscu. Warunkiem jest udostępnienie sali na potrzeby szkoleń oraz zebranie grupy min. 25 uczestników.

 

Rada Naukowa programu Prometriq e-MBA

 • prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, UEK
 • dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
 • dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUMed
 • dr hab. Michał Marczak, prof. UMŁ
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB
 • prof. dr hab. Iga Rudawska, US
 • prof. dr hab. Robert Rudowski, WUM
 • dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Janusz Strużyna, UEK
 • prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, UŁ
 • dr hab. Andrzej Śliwczyński, NFZ
 • dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

Rolą członków RN jest wsparcie na etapie koncepcji i przygotowania programu kursu e-MBA oraz udział w ocenie prac dyplomowych.

Wykładowcy prowadzący sesje eksperckie Prometriq e-MBA

Stanisław Brzozowski – mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych UW-M, UW, PW; poprzednio wykładowca Studium Farmakoekonomiki Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej; kierownik sekcji rachunkowości zarządczej Ernst&Young, kierownik projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia (NCBiR) w ramach Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Współzałożyciel IFIC Polska.

Piotr Ławacz – mgr psycholog, coach typu executive i life prowadzący swoje działania w metodologii zgodnej ze standardami International Coach Federation (posiada akredytację ACC ICF); Trener biznesu od 1993 roku; przeprowadził ok. 1900 dni szkoleniowych; opiekun merytoryczny i wykładowca na Studium Akademia Coachingu Biznesowego przy Agencji Rozwoju Pomorza, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Personelem przy SWPS, na UE w Poznaniu, na Akademii Trenera w WSB w Gdańsku.

Witold Paweł Kalbarczyk – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent m.in. „Executive Health Care Management Course”; poprzednio asystent w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, p/o dyrektora departamentu MZ oraz menedżer w firmach ubezpieczeniowych (PZU, ING, Norwich Union, TUW); zaangażowany w projekt pilotażowy „POZ PLUS” oraz IFIC Polska; autor wielu raportów branżowych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce.

Dorota Kilańska – dr nauk o zdrowiu, członek zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), delegat do Rady Narodowych Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie, była prezes PTP; współpracownik CSIOZ, członek Rady Przejrzystości AOTMiT, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej, ekspert MZ, pracownik naukowy UMŁ; członek International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH), członek Komitetu Założycielskiego Europejskiego Stowarzyszenia Mentorów i Rady programowej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy (RSM), założycielka Fundacji na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki – FLORENCJA.

Jacek Michalak – dr nauk medycznych, specjalista pediatrii, organizacji ochrony zdrowia, medycyny pracy i zdrowia publicznego; wykładowca UMŁ, wcześniej pracownik szpitala klinicznego, pogotowia ratunkowego, poradni rejonowej i Lekarz Miasta Łodzi, dyrektor w firmie farmaceutycznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i współautor książek z serii „Zagrożenie zdrowia publicznego”.

Marek Koenner – dr nauk prawnych, radca prawny, poprzednio sędzia orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych, były adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG; specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów medycznych (Kancelaria Koenner), prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy; jest autorem kilku publikacji książkowych i blogów.

Marek Kowalczyk – absolwent Tokyo International College i KUL; posiada certyfikaty Kepner-Tregoe i Theory of Constrains International Certification Organization; kierownik naukowy i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektem w WSB we Wrocławiu, wykładowca Zarządzania Projektami w Ernst&Young Academy od Business, wykładowca na studiach podyplomowych i MBA Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, PW, SGH.

Piotr Szynkiewicz – dr nauk o zdrowiu, absolwent programu MBA Strathclyde Business School University of Glasgow oraz kursów: Duke University “The Challenges of Global Health”, Johns Hopkins University “Systems Thinking In Public Health”, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Standardy akredytacji szpitali”, „Prince2 Foundation certficate in Project Management”; od 1998 roku kieruje firmą doradczą Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie, realizując projekty dla korporacji, podmiotów medycznych, samorządów oraz Ministerstwa Zdrowia, w tym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

UWAGA Pola adresu (nazwa gminy, powiatu, miejscowości i ulicy) wypełnić należy zgodnie z rejestrem TERYT (-> link)

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu w (wybrać miasto):

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Płeć (wymagane)

Wiek w chwili przystąpienia do projektu (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Województwo (wymagane)

powiat (wymagane)

gmina (wymagane)

miejscowość (wymagane)

ulica (wymagane)

numer budynku (wymagane)

numer lokalu (wymagane)

kod pocztowy (wymagane)

 

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (wymagane):

W tym

Wykonywany zawód (wymagane)

Miejsce zatrudnienia (wymagane)

Czy jesteś zatrudniony w jednostce podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od formy zatrudnienia? (wymagane) (wybrać właściwe):

Nazwa jednostki (bez przecinków)

ulica

numer

miasto

kod pocztowy

 

Stanowisko (wymagane)

Zawód (wymagane)

Oświadczam, że należę do następującej grupy: (wymagane)

Grupa docelowa (wymagane)

Informacje o statusie (wymagane)

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (wymagane) Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska,
rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (wymagane) Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia
mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.

Osoba z niepełnosprawnościami(wymagane) Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017 poz. 882, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- orzeczenie o niezdolności do pracy,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
- inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Definicja dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikach
dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, osób obcego pochodzenia i mniejszości .
Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia
wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1 nie powinna być uwzględniona w definicji.
Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej ISCED 1) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3)
W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia)
jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).
Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.

 

W jaki sposób dowiedziałeś się o kursie:

Co zdecydowało o chęci uczestnictwa w kursie:

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia. Umożliwi to odpowiednie przygotowanie miejsca szkolenia.

Oświadczenia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez firmę Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-704, ul. Bohaterów Monte Casino 15, na potrzeby realizacji i rozliczenia projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0014/18.

Akceptuję warunki Regulaminu

Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

Profesjonalizm, praktyczne podejście do tematu, doświadczenie. Szkolenia dedykowane ochronie zdrowia polecam każdemu, kto chce wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności. Prowadzący praktycy, uczestnicy też praktycy, wymiana doświadczeń bezcenna, komunikacja na wysokim poziomie. Gorąco polecam

Kierownik działu jakości i marketingu szpitala publicznego (szkolenie w Gdańsku)

 

Szkolenie Prometriq to przede wszystkim pole do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Dodatkowym atutem jest dogodna lokalizacja szkoleń.

Menedżer przychodni (szkolenie w Warszawie)

 

Szkolenia Prometriq łączą profesjonalne podejście do kursantów z zapewnieniem fantastycznej atmosfery. Tematyka dostosowana dla wielu działów i sekcji szpitala umożliwia spojrzenie na wszystkie omawiane kwestie z różnej perspektywy. Szkolenia pozwalają nie tylko rozwinąć zdolności managerskie ale pokazują też jak inspirować swoich współpracowników. Prowadzący posiadają ogromną wiedzę i przekazują ją w przejrzysty sposób zachęcając do czynnego udziału. Organizacja kursu na wysokim poziomie, bezproblemowy kontakt z organizatorami. Ciekawe materiały szkoleniowe. Serdecznie polecam

Specjalista ds. Zarządzania Aparaturą Medyczną w szpitalu wojewódzkim (szkolenie w Olsztynie)

 

Prowadzenie zajęć przez praktyków są idealną okazją do pozyskania wiedzy, rozwiania wszelkich wątpliwości oraz dzielenia się doświadczeniami. Czekam na kolejne edycje szkoleń ! 

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością szpitala (szkolenie w Chrzanowie)

 

Skutecznie profesjonalnie i nowocześnie przekazywana wiedza na najwyższym poziomie.

Specjalista ds. NFZ, szpital prywatny (szkolenie w Warszawie)

 

Szkolenia e-MBA w ochronie zdrowia są synonimem rzetelności, fachowości, ogromu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz sporej dawki pozytywnego nastawienia.

Kierownik AOS, szpital prywatny (szkolenie w Warszawie)

 

Prowadzone są przez praktyków mających spore doświadczenie zawodowe. Forma prowadzenia zajęć również umożliwia wymianę doświadczenia między uczestnikami szkolenia, co jest sporym atutem. Szkoda tylko, że szkoleń jest tak mało…

Inspektor, Urząd Marszałkowski

Regulamin udziału w projekcie
pn. „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia”

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady organizacji szkoleń, rekrutacji, prawa i obowiązki uczestników, obowiązki opiekuna merytorycznego, wykładowców oraz zasady zaliczenia poszczególnych sesji i obrony pracy zaliczeniowej w ramach projektu pn. „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia”.

 2. Projekt pn. „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 3. Okres realizacji projektu: od 01-07-2019 do 30-06-2021.

 4. Zasięg projektu: cała Polska

 5. Organizatorem szkolenia jest Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
  (81-704), ul. Bohaterów Monte Cassino 15.

 6. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej prometriq.pl/power2019.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

§ 2

 1. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

 1. Kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej – cykl szkoleń w zakresie zarządzania finansowego, operacyjnego, kompetencji analitycznych, w tym wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych, zarz. personelem, HB-HTA, kompetencji miękkich, w tym komunikacji interpersonalnej.

 2. Szkolenia Dobrostan i RODO:

   • szkolenie DOBROSTAN – w zakresie zdrowia publicznego w szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym, planowania i monitorowania działań dotyczących edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, programów zdrowotnych;

   • szkolenie RODO związane z analizą ryzyka i zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w placówce ochrony zdrowia.

 1. Wszystkie szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu są nieodpłatne dla uczestników.

 2. Zasady organizacji kursu e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej:

  1. Szkolenia odbędą się w 10 cyklach.

  2. Każdy cykl obejmuje 12 szkoleń jednodniowych.

  3. Łączny czas nauki w ramach jednego cyklu wynosi 192 godziny, w tym:

   • 100 godzin dydaktycznych podczas sesji stacjonarnych,

   • ok. 72 godziny w ramach e-learningu,

   • ok. 20 h przygotowanie pracy zaliczeniowej.

  1. Sesje stacjonarne odbywać się będą zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dostępnym na stronie internetowej projektu.

  2. W ramach każdego cyklu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia stacjonarne:

   • Sesja 1 – Specyfika zarządzania w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością – 8 godz.

Zajęcia integracyjne oparte o elementy pracy zespołowej – 4 godz.

   • Sesja 2 – Komunikacja interpersonalna (przygotowanie do pracy zespołowej) – 8 godz.

   • Sesja 3 – Rachunkowość zarządcza i finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia na tle finansowania całego systemu i jego perspektyw (z uwzględnieniem elementów koordynowanej opieki zdrowotnej – KOZ) – 8 godz.

   • Sesja 4 – Zarządzanie strategiczne i operacyjne z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, danych epidemiologicznych i demograficznych (z uwzględnieniem elementów KOZ) – 8 godz.

   • Sesja 5 – Zarządzanie projektami, w tym projektami inwestycyjnymi i informatycznymi oraz projektami zmian organizacyjnych (z uwzględnieniem elementów KOZ) – 8 godz.

   • Sesja 6 – Interoperacyjność i udana informatyzacja, w tym jako warunek wdrożenia KOZ – 8 godz.

   • Sesja 7 – HTA – ocena technologii medycznych – 8 godz.

   • Sesja 8 – Zagadnienia prawne, w tym błąd medyczny – gra decyzyjna PROCES – 8 godz.

   • Sesja 9 – Zarządzanie personelem, miękkie aspekty zarządzania, w tym jako bariera wdrożenia pracy zespołowej w ramach KOZ – 8 godz.

   • Sesja 10 – Wystąpienia publiczne, PR, komunikacja w sytuacjach kryzysowych – 8 godz.

   • Sesja 11 – Zdrowie publiczne – edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, programy zdrowotne – 8 godz. (sesja wyjazdowa połączona z Sesją 12)

   • Sesja 12 – Warsztaty – innowacje organizacyjne w ochronie zdrowia,– 8 godz. (sesja wyjazdowa połączona z Sesją 11).

  1. Okres prowadzenia szkoleń:

   • 1 edycja: październik/listopad 2019 – maj 2020,

   • 2 edycja: październik/listopad 2020 – maj 2021.

  1. Poszczególne sesje prowadzone będą w grupach ok. 25 os.

  2. Organizator zapewni uczestnikom:

   • materiały dydaktyczne,

   • specjalnie dobrane podręczniki umożliwiające pogłębienie wiedzy,

   • e-learning,

   • materiały biurowe,

   • catering,

   • noclegi (w przypadku organizacji sesji wyjazdowych).

  1. W trakcie szkoleń wykorzystywane będą następujące narzędzia opracowane przez Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.:

   • Analityka medyczna – system informatyczny „Medmetriq – controlling medyczny i finansowy” umożliwiający analizę w zakresie sprawozdawczości wykonanych świadczeń, oceny zasadności świadczeń, prowadzenie analizy porównawczej danych placówki na tle regionu i kraju (np. struktura przyjęć, struktura JGP, wykorzystanie infrastruktury)

   • Zarządzanie zmianą – gra decyzyjna „FUZJA” dotycząca zagadnień związanych z konsolidacją konkurujących lokalnie podmiotów

   • Aspekty prawne, błąd medyczny w rozumieniu organizacyjnym – gra decyzyjna „PROCES” w ramach której uczestnicy poprzez odegranie nadanych ról rozumieją wpływ poprawnej realizacji procedur na przebieg i wyniki procesu sądowego w sprawach medycznych.

 1. Zasady organizacji szkoleń DOBROSTAN i RODO

  1. W ramach projektu zostanie przeprowadzone łącznie 25 edycji szkoleń DOBROSTAN oraz RODO.

  2. Szkolenie DOBROSTAN dotyczy rozwoju kompetencji w zakresie zdrowia publicznego w szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym, planowania i monitorowania działań dotyczących edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, programów zdrowotnych. Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych.

  3. Szkolenie RODO dotyczy rozwoju kompetencji analitycznych związanych z analizą ryzyka i zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych.

  4. Każde ze szkoleń trwa 4 godziny dydaktyczne.

  5. Szkolenia odbędą się w grupach ok. 30 osobowych.

  6. Szkolenia uruchamiane będą w okresie IX.2019 – V.2021

  7. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne drukowane, podręcznik umożliwiający pogłębienie wiedzy i materiały biurowe.

  8. Uczestnikom zostanie zapewniony catering.

ZASADY I SPOSÓB NABORU UCZESTNIKÓW

§ 3

 1. W szkoleniach mogą wziąć udział:
  1. pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych;

  2. kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, manedżerowie ochrony zdrowia;

  3. kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe,

  4. pracownicy NFZ,

  5. pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych (pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),

  6. konsultanci krajowi i wojewódzcy.

 1. Liczba dostępnych miejsc szkoleniowych:

  1. Kurs e-MBA – 250 osób,

  2. Szkolenia DOBROSTAN i RODO – 500 osób.

 1. Procedura rekrutacyjna zakłada nabór w trybie ciągłym na terenie całego kraju, do momentu wyczerpania dostępnych miejsc szkoleniowych.

 2. Szkolenia będą uruchamiane sukcesywnie w powiązaniu z potrzebami uczestników.

 3. Rekrutacja odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych złożonych przez każdego z uczestników.

 4. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane poprzez zgłoszenie on-line lub w formie papierowej.

 5. Kryteria rekrutacji:

  1. Zajmowane stanowisko zgodnie z grupami określonymi w § 3, ust. 1.

  2. Oświadczenie (deklaracja) uczestnika o udziale w całym szkoleniu w tym w e-learningu (dla e-MBA).

 1. Osoby zatrudnione w tym samym podmiocie leczniczym mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników jednego cyklu realizowanego w ramach projektu.

 2. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie prometriq.pl w zakładce poświęconej właściwemu szkoleniu.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza i wysłania go za pomocą strony internetowej lub przesłania w wersji papierowej.

 4. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, terminów szkoleń w wybranym mieście, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów realizacji i rozliczenia projektu.

 5. Dokonując zgłoszenia na szkolenie, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi wypełnionego oświadczenia uczestnika projektu, zawierającego czytelny podpis, w formie skanu lub zdjęcia jako załącznik do formularza rejestracyjnego.

 6. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Organizator najpóźniej na 14 dni, przed terminem szkolenia, przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia oraz programu.

 8. W przypadku specjalnych potrzeb, w tym wynikających z niepełnosprawności, uczestnik może je wskazać w formularzu zgłoszeniowym.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

§ 4

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Należy przesyłać do Organizatora informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail power@prometriq.pl lub telefonicznie pod numerem 698 101 798. W informacji należy podać imię i nazwisko oraz miasto, którego dotyczy rezygnacja ze szkolenia.

 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu wiadomości do Organizatora.

 3. W przypadku wpłynięcia wiadomości elektronicznej do Organizatora w dniu wolnym od pracy, za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

 5. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 4

Uczestnicy mają prawo do:

 1. Uzyskania informacji o przebiegu zajęć.

 2. Konsultacji z wykładowcami podczas sesji stacjonarnych.

 3. Rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem pierwszej sesji.

 4. Korzystania z materiałów dydaktycznych zapewnionych przez Organizatora.

§ 5

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania regulaminu udziału w projekcie pn. “Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia”.

 2. Czynnego uczestnictwa w zajęciach (co najmniej 90% wymiaru godzinowego zajęć całego szkolenia) i uzyskania wymaganego programem zaliczenia. W przypadku nieobecności powyżej 10% wymiaru godzinowego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niezdolność do uczestnictwa.

 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności lub braku odpowiedniego dokumentu, uczestnik może być skreślony z listy uczestników kursu i obciążony jego kosztami.

 4. Pisemnego poinformowania organizatora kursu o rezygnacji z udziału w szkoleniach najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego cyklu poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail power@prometriq.pl

 5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich, w tym poprzez nierozpowszechnianie materiałów dydaktycznych otrzymanych w czasie trwania kursu (prezentacje elektroniczne, materiały dostarczone w wersji papierowej, materiały e-learningowe) bez pisemnej zgody Organizatora.

 6. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w badaniach ankietowych dotyczących udziału w niniejszym projekcie.

KADRA DYDAKTYCZNA

§ 6

Opiekun merytoryczny (dotyczy kursu e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej)

 1. Opiekun merytoryczny będzie czuwał na wysoką jakością programów szkoleniowych i ich prawidłową realizacją, materiałów dydaktycznych oraz e-learningu, zapewni nadzór naukowy projektu, wsparcie dla uczestników w przygotowaniu prac zaliczeniowych.

 2. Do obowiązków opiekuna merytorycznego należy:

  1. zapewnienie wysokiej jakości szkolenia, materiałów dydaktycznych i e-learningu,

  2. współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej,
  3. wsparcie merytoryczne prowadzących poszczególne sesje,
  4. przedstawienie uczestnikom szkolenia: celu, programu i zasad organizacji kształcenia,
  5. wsparcie uczestników szkolenia w przygotowaniu prac zaliczeniowych,
  6. pomaganie w rozwiązywaniu problemów,
  7. udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,
  8. zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu kursu.

§ 7

Wykładowcy

 1. Program zajęć realizowany będzie przez kadrę dobraną pod kątem doświadczenia i przygotowania teoretycznego.

 2. Do obowiązków wykładowców należy:

  1. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem szkolenia.

  2. Odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie niezrozumiałych aspektów programowych.

  3. Przeprowadzanie egzaminu końcowego na podstawie przygotowanych testów lub innych form zaliczenia zgodnych z programem.

  4. Prowadzenie dokumentacji szkolenia.

  5. Zgłaszanie organizatorowi uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

ZASADY ZALICZENIA SZKOLEŃ

§ 9

Dla kursu e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej obowiązują następujące zasady:

 1. W toku realizacji programu szkolenia przewiduje się ocenianie:
  1. Bieżące – rozumiane jako zaliczenie poszczególnych sesji na podstawie testu oceniającego wiedzę, przeprowadzanego na zakończenie każdej sesji szkolenia w formie
   e-learningowej.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku testu wiedzy jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań zawartych w teście.

  1. Końcowe – rozumiane jako obrona pracy zaliczeniowej:

   • Uczestnicy szkolenia będą musieli obronić pracę zaliczeniową dotyczącą wybranej innowacji organizacyjnej usprawniającej funkcjonowanie podmiotu leczniczego lub krajowego systemu ochrony zdrowia.

   • Praca zaliczeniowa powinna zostać przygotowana w postaci prezentacji lub konspektu.

   • Prace zostaną ocenione przez ekspertów (wykładowców, członków rady naukowej projektu lub ekspertów zewnętrznych).

   • Prace zaliczeniowe będą prezentowane publicznie w ostatnim dniu szkolenia (wykorzystane zostaną umiejętności nabyte przez uczestników w trakcie poprzednich sesji, w tym sesji poświęconej wystąpieniom publicznym).

  1. Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem/dyplomem, pod warunkiem zaliczenia testów wiedzy i obrony pracy zaliczeniowej.

§ 8

Dla szkoleń DOBROSTAN i RODO obowiązują następujące zasady zaliczenia:

 1. W ramach realizacji programu szkolenia przewiduje się ocenę końcową na podstawie testu oceniającego wiedzę i kompetencje, przeprowadzanego na zakończenie szkolenia.

 2. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku testu wiedzy jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 70% pytań zawartych w teście.

 3. Uczestnicy otrzymają certyfikat/dyplom pod warunkiem zaliczenia testu wiedzy.

 4. Zaliczenia są przeprowadzane przez Wykładowcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Złożenie poniższego oświadczenia jest warunkiem udziału w projekcie. Skan lub zdjęcie oświadczenia z czytelnym podpisem uczestnika należy przesłać na adres e-mail power@prometriq.pl w dniu przesłania formularza rejestracyjnego.

Pobierz oświadczenie

Pobierz (PDF, 233KB)