Prometriq czynnie uczestniczy w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych związanych ze zdrowiem publicznym. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania w tym obszarze, wspierając zespoły naukowców merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Zapraszamy do kontaktu.

Wybrane z realizowanych przez nas projektów:

Platforma Informacji Medycznych to projektu badawczo-rozwojowy realizowany przez Prometriq w ramach Programu INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Problem badawczy projektu dotyczył możliwości zebrania, analizy i prezentacji danych pochodzących z różnych niezależnych i rozproszonych źródeł w sposób, który zapewni ich jednorodność i możliwość wykorzystania w praktyce planowania alokacji zasobów w skali kraju oraz zarządzania efektywnością w skali poszczególnych jednostek medycznych.

Rezultaty projektu to m.in.:

  • baza wskaźników porównawczych dotyczących efektywności zarządzania szpitalami w wielu aspektach, w tym zarządzania ryzykiem
  • controlling medyczny – metodyka analizy porównawczej wskaźników medycznych i finansowych z wykorzystaniem specjalistycznej aplikacji Medmetriq, wdrożonej w kilkudziesięciu szpitalach
  • zestaw metod, narzędzi i tzw. dobrych praktyk, dostosowanych do potrzeb sektora ochrony zdrowia
  • szereg zaawansowanych analiz dotyczących m.in. zróżnicowania alokacji środków publicznych w dyspozycji OW NFZ (portal Obserwatorium NFZ)

Realizator projektu, Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie, współpracował z wieloma publicznymi jednostkami badawczymi. Faza badawcza projektu trwała od kwietnia 2012 do końca marca 2014 roku. W ramach projektu Platforma Informacji Medycznych obyły się liczne  konferencje, warsztaty i seminaria skierowane do menedżerów ochrony zdrowia. Działania edukacyjne realizowane były we współpracy z urzędami marszałkowskimi i innymi partnerami lokalnymi na terenie całej Polski a udział w nich wzięło ponad 1000 osób.


Aplikacja Medmetriq – controlling medyczny i finansowy

Medmetriq jest przyjazną dla użytkownika aplikacją informatyczną usprawniającą zarządzanie szpitalem w oparciu o dane zawarte w systemach informatycznych szpitala, dane statystyczne oraz anonimowe dane porównawcze innych szpitali. Aplikacja Medmetriq nie wymaga instalacji na serwerach szpitala, obsługi serwisowej ani innych czasochłonnych i kłopotliwych czynności ze strony szpitala. Proces zasilania aplikacji danymi zajmuje ok. 1-2 godzin pracy jednej osoby w miesiącu. Raporty i analizy dostępne są on-line dla uprawnionych użytkowników. Opłata za wykorzystanie aplikacji ma formę miesięcznego abonamentu. Proces konfiguracji Medmetriq trwa kilka dni.

Pobierz folder Medmetriq

Zobacz opinie uczestników Kongresu Medmetriq