Prometriq od 2012 roku doradza samorządom i podmiotom leczniczym w celu doskonalenia uzyskiwanych wyników medycznych i finansowych. Nasze propozycje oparte są o metodykę sprawdzoną w ciągu 20-lat praktyki doradczej.

Realizujemy skomplikowane projekty wg potrzeb klienta oraz projekty wykorzystujące nasze wcześniejsze doświadczenia:

  • Programy zdrowotne – opracowanie, wsparcie wdrożenia, monitoring – przygotowujemy programy na zamówienie samorządów oraz podmiotów leczniczych zgodnie ze specyfikacją lub w oparciu o własne analizy i wypracowane rozwiązania (Prometriq jest partnerem MOVON i innych dostawców aplikacji zdrowotnych)
  • Plany opieki – wsparcie procesu planowania i zarządzania interwencjami pielęgniarskimi z wykorzystaniem słowników ICNP (Prometriq jest partnerem Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi)
  • Koordynowana opieka zdrowotna – procesowe podejście do koordynacji usług zdrowonych, pomiar wskaźników jakości i efektywności
  • Lean Management – procesowe podejście do analizy kosztów świadczeń na potrzebę taryfikacji oraz na potrzebę poprawy jakości świadczeń i efektywności placówki (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomiki Zdrowia)
  • Controlling medyczny – analiza wskaźników medycznych i finansowych placówki w oparciu o dane porównawcze, z wykorzystaniem specjalistycznej aplikacji Medmetriq
  • Doradztwo w zakresie wsparcia procesu informatyzacji
  • Doradztwo w procesie wyboru strategii produktowej
  • Doradztwo w zakresie zarządzania kompetencjami i tworzeniu systemów motywacyjnych oraz płacowych