Prometriq Akademia Zarządzania jest liderem koalicji europejskich uniwersytetów i instytucji ochrony zdrowia, działającej jako Collegium Prometricum. Jednym z projektów koalicji są studia podyplomowe European MBA in Healthcare 95% online realizowane w j. angielskim dla menedżerów i urzędników systemów zdrowia z całej Europy. Zapraszamy na stronę: www.prometricum.eu

Prometriq Academy of Management is the leader of a coalition of European universities and healthcare institutions, operating as Collegium Prometricum. One of the coalition’s projects is the European MBA in Healthcare 95% online postgraduate studies conducted in English for managers and officials of healthcare systems from all over Europe. We invite you to cooperate: www.prometricum.eu