Prometriq Akademia Zarządzania jest inicjatorem programu European MBA in Healthcare realizowanego we współpracy z europejskimi uczelniami i instytucjami ochrony zdrowia. Aktualne informacje na temat projektu można śledzić na stronie www.prometricum.eu. Zapraszamy do współpracy.