O nas

Akademia Zarządzania Sp. z o.o. powstała w 1998 z inicjatywy pracowników naukowych uczelni Trójmiasta. Aktywnie uczestniczyliśmy w procesie transformacji polskiej gospodarki świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe dla wielu znanych firm polskich i międzynarodowych. Naszą specjalizacją stały się projekty związane z opracowaniem strategii, poprawą efektywności i reorganizacją procesów biznesowych. Byliśmy pionierami w zakresie wprowadzenia na polski rynek wielu sprawdzonych narzędzi zarządzania, takich jak np. balanced scorecard.

Od 2008 roku firma działa pod nazwą Prometriq Akademia Zarządzania, co związane jest z poszerzeniem zakresu oferty o usługi informatyczne, głównie systemy klasy business intelligence oraz nową specjalizacją, jaką stał się pomiar parametrów efektywności. Od tego czasu posługujemy się hasłem Mierzalne cele. Wiarygodne raporty.

Od 2012 roku Prometriq jest aktywny w sektorze ochrony zdrowia, oferując podmiotom leczniczym i samorządom usługi oparte o kompetencje sprawdzone w innych branżach. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie Medmetriq doradzamy przy wyborze strategii produktowej i wdrożeniu controllingu medycznego oraz zarządzaniu ryzykiem. Uczestniczymy również w projektach związanych z usprawnieniami systemowymi oraz zdrowiem publicznym. Samorządom oferujemy analizy i audyty związane z wdrożeniem regionalnej polityki zdrowia. Współpracujemy z wieloma uznanymi partnerami, w tym uczelniami i podmiotami publicznymi. Specyfika sektora zdrowia powoduje, że wiele z naszych projektów jest realizowanych z udziałem środków publicznych. Posiadamy kompetencje pozwalające na pozyskiwanie i sprawne rozliczanie dotacji, co jest kolejnym krokiem na drodze do naszego celu – być firmą pierwszego wyboru w realizacji projektów na rynku ochrony zdrowia.