Ponad 800 osób w 16. województwach – tyle osób wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu “Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego” dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób psychicznych.
Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020  w ramach projektu pn. “Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych”.
Szkolenie skierowane było do lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ, pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych, ratowników medycznych oraz psychologów.

Program szkolenia obejmował:

– procedury i system psychiatrycznej opieki w Polsce,

– rozpoznawanie zaburzeń psychicznych,

– farmakoterapia,

– komunikacja z pacjentem,

– współpraca uczestników opieki,

– trening metodą Balinta.

Uczestnicy szkolenia przekazali swoje opinie nt. jakości i ogranizacji szkoleń. Oto niektóre z nich:

“Na szkolenie w Rzeszowie zapisałam się tuż przed terminem szkolenia, ale była to bardzo dobra decyzja. Chciałam jeszcze raz podziękować. Wiadomości były przekazane w prosty i rzetelny sposób. Bardzo praktycznie informacje pozwolą mi się w przygotowaniu do egzaminu. Ogólnie dostępne są inf. statystyczne oparte o badania, ale miło było po prostu usłyszeć, ile konkretnie może być przypadków u lekarza pierwszego kontaktu. Do tej pory zajęcia z psychologiem miałam głównie na studiach, a trening i możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach pozwolił mi na pewne sprawy spojrzeć nie tylko z perspektywy lekarza, ale też pacjenta i rodziny.”
“Bardzo dziękuję za mozliwość uczestnictwa w kursie. Przynióśł mi wymierne korzyści w pracy zawodowej. Bardzo skorzystałam oraz z checia wezmę udział w szkoleniu elerningowym.”
“Szkolenie było bardzo profesjonalnie przygotowane, wiele ciekawych informacji. Specjaliści bardzo dobrze przygotowani, wiele przykładów z życia. Przypomnienie o tym kim jest pacjent i jak należy go traktować. Jestem pod ogromnym wrażeniem i brawa dla Państwa. Z niecierpliwością czekam na kolejne szkolenia.”
“Szkolenie szalenie interesujące, wiedza wykładowców bardzo szeroka, przekazana w sposób przystępny, przejrzysty i ciekawy. Świetnym uzupełnieniem są materiały dydaktyczne. Szkolenie oceniam jako bardzo przydatne w mojej pracy (pielęgniarka szkolna). Oczekuję z niecierpliwością na dalsze projekty.”

Zadanie finansowane ze źródeł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w ramach Celu Operacyjnego 3.

Wykładowcy i uczestnicy o szkoleniach

Gdańsk 6-8.10.2017

Zielona Góra 13-15.10.2017

Łódź 13-15.10.2017

Kraków 20-22.10.2017

Szczecin 27-29.10.2017

Kielce 27-29.10.2017

inne

Dzień I – piątek

15:30-17:00 Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Model profilaktycznej opieki psychiatrycznej – planowane zmiany organizacyjne wynikające z NPOZP oraz NPZ, a rzeczywistość

Psychiatria środowiskowa

Z jakimi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego spotykają się pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej?

17:00-17:15 Przerwa kawowa
17:15-18:45 Zdrowie psychiczne

Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych – znaczenie zjawiska i sposoby przeciwdziałania

Regulacje prawne warunkujące opiekę nad osobą chorą psychicznie

18:45-19:00 Przerwa
19:00-20:30 Wybrane zagadnienia z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej

Dzień II – sobota

8:30-10:00 Zaburzenia psychiczne towarzyszące najczęstszym chorobom somatycznym

Choroby afektywne

Zaburzenia lękowe i zaburzenia snu

10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:45 Zespoły otępienne i zaburzenia związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia psychiczne występujące w starości jako interdyscyplinarny problem kliniczny i społeczny

11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:30 Nadużywanie substancji psychoaktywnych

Problematyka samobójstw

13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 Metody leczenia zaburzeń psychicznych cz.1 – farmakoterapia

Jak działają leki psychotropowe? Medycyna oparta na dowodach (EBM)

Dzień III – niedziela

8:30-10:00 Wybrane narzędzia do przesiewowej diagnostyki zaburzeń psychicznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej

Metody leczenia zaburzeń psychicznych cz.2 – metody oddziaływania psychologicznego: psychoterapia i terapie społeczne

10:00-10:15  Przerwa kawowa
10:15-11:45 Zasady komunikacji z pacjentami przejawiającymi zaburzenia psychiczne i jego rodziną

Jakie trudności napotykamy w codziennej praktyce? Analiza przypadków

11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:30 Współpraca w zespole terapeutycznym

Grupa Balinta jako narzędzie do doskonalenia kontaktu z pacjentem

Grupa Balinta jako narzędzie profilaktyki wypalenia zawodowego

Zajęcia mają charakter warsztatowy w związku z tym godzina zakończenia jest orientacyjna, prosimy o uwzględnienie dodatkowych 30 minut na ewentualne dyskusje

Sesja dodatkowa

Trening Balinta Grupowe treningi metodą Balinta to zajęcia w grupach 15 osobowych, podczas których uczestnicy doskonalą umiejętność komunikacji z pacjentem i innymi osobami współpracującymi w opiece

Wszyscy uczestnicy otrzymają podręcznik z instrukcjami, co pozwoli korzystać z metody treningów Balinta we własnym środowisku pracy.

Miejsce Termin
Gdańsk 06-08.10.2017
Zielona Góra 13-15.10.2017
Olsztyn 13-15.10.2017
Łódź 13-15.10.2017
Warszawa 20-22.10.2017
Kraków 20-22.10.2017
Szczecin 27-29.10.2017
Kielce 27-29.10.2017
Wrocław 03-05.11.2017
Białystok 03-05.11.2017
Rzeszów 03-05.11.2017
Opole 10-12.11.2017
Lublin 10-12.11.2017
Katowice 17-19.11.2017
Bydgoszcz 17-19.11.2017
Poznań 24-26.11.2017
Teresa Adamczyk
Aleksander Araszkiewicz
Robert Błaszczak
Joanna Cherek-Kowalewska
Bogumiła Chrystowska-Jabłońska
Maria Chuchra
Łukasz Cichocki
Wojciech Datka
Marcin Demczuk
Wiktor Dróżdż
Beata Galińska-Skok
Paweł Górny
Jakub Grabowski
Justyna Holka-Pokorska
Małgorzata Janas-Kozik
Michał Jarkiewicz
Ireneusz Kaflik
Olga Kałużyńska
Hanna Karakuła-Juchnowicz
Andrzej Kędzierski
Andrzej Kobus
Beata Konarzewska
Wojciech Kowalewski
Jolanta Kucharska-Mazur
Artur Kulig
Maciej Kuligowski
Jacek Kurpisz
Kummer Łukasz
Małgorzata Maj
Antonina Mamet
Andrzej Marks
Jolanta Masiak
Karol Mausch
Dariusz Mazurkiewicz
Andrzej Mielecki
Helena Motyka
Marek Motyka
Dariusz Myszka
Maria Pawłowska
Joanna Pazik
Justyna Pełka-Wysiecka
Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz
Emilia Potębska
Wojciech Rachel
Agnieszka Remlinger-Molenda
Anna Rudecka
Łukasz Rutkowski
Janusz Rybakowski
Paweł Sala
Anna Sieradzka
Przemysław Sieradzki
Michał Skalski
Jacek Sochacki
Bogusław Stelcer
Władysław Sterna
Dominik Strzelecki
Krzysztof Styczeń
Agnieszka Szaniawska
Monika Talarowska
Bohdan Wasilewski
Ewa Wilczek-Rużyczka

Seminarium dla prowadzących szkolenia w ramach projektu

„Podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji profilaktycznej opieki psychiatrycznej w  tym wczesnego wykrywania objawów zaburzeń psychicznych”

Celem seminarium było przedyskutowanie głównych obszarów tematycznych szkoleń w celu wypracowania jednolitego sposobu ich prezentacji z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkoleń realizowanych w 16. ośrodkach wojewódzkich (lekarzy POZ, pielęgniarek, ratowników i psychologów).

Termin: środa, 6 września 2017 r. godziny 1000-1700

Miejsce: sala konferencyjna Kliniki Psychiatrii Sądowej IPIN, Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Harmonogram:

10:00 Wprowadzenie – prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
10:15 Przedstawienie projektu – dr Piotr Szynkiewicz, Prometriq
10:30 Z jakimi problemami z zakresu zdrowia psychicznego spotykają się lekarze POZ?

Zaburzenia depresyjne – dr Monika Michalak

11:00 Zaburzenia lękowe i snu – dr med. Michał Jarkiewicz
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 Postępowanie z osobami używającymi substancje psychoaktywne

dr med. Bogusław Habrat

12:15 Zaburzenia psychiczne towarzyszące najczęstszym chorobom somatycznym

dr med. Justyna Holka-Pokorska

12:45 Zaburzenia funkcji poznawczych – dr Małgorzata Maj
13:15 – 13:45 Przerwa na lunch
13:45 Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych – dr Katarzyna Sadowska
14:15 Lekarz POZ kontynuuje leczenie zaburzeń psychicznych – dr Agnieszka Szaniawska
14:45 Lekarz POZ a Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – dr Kama Pierzgalska
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 „Dr Google” czyli jak radzić sobie z pacjentem wyedukowanym w Internecie? –

dr Katarzyna Szaulińska

16:00 Pielęgniarska opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – mgr Hanna Conder-Ołowska
16:30 Poprawa kompetencji lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, ratowników medycznych i  psychologów
w kontekście planowanych zmian w opiece psychiatrycznej w Polsce –
panel dyskusyjny