Pielęgniarstwo geriatryczne, Błaszczak R., Dominiak I. Wojtczak A., wydanie II, Edumetriq, Sopot 2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych., Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D., wydanie III rozszerzone, Edumetriq, Sopot 2017

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego, praca zbiorowa, redakcja Dominiak I., wstęp Jarema M., Prometriq Akademia Zarządzania, Sopot 2017

Kultura organizacyjna i nowe technologie w ochronie zdrowia, Rosiek A., Leksowski K., Prometriq Akademia Zarządzania, Sopot 2013

Project Management Office. Podejście kompleksowe, Rad P.F., Levin G., Wydawnictwo Proed i Akademia Zarządzania, Warszawa 2007