Książki Prometriq można zamawiać wysyłkowo: sekretariat@prometriq.pl, tel. 698 101 798

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo geriatryczne, Błaszczak R., Dominiak I. Wojtczak A., wydanie II, Edumetriq, Sopot 2017

126 zł (z kosztami wysyłki)

Ordynowanie leków

Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych., Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D., wydanie III rozszerzone, Edumetriq, Sopot 2017

79,80 zł (z kosztami wysyłki)

Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, redakcja naukowa Baranowska B., Doroszewska A., Szynkiewicz P., Wydawnictwo AEH

79,80 zł (z kosztami wysyłki)

RODO w praktyce medycznej. Pytania i odpowiedzi, Koenner M., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA zarzadzanie strategiczne i operacyjne

Zarządzanie strategiczne i operacyjne, Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Michalak J., Suchecka J., Strużyna J., Jędrzejczyk T., Buchelt B., Marczak M., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA przeciwdziałenie korupcji w ochronie zdrowia

Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia, Wojtala W., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA Komunikacja menadżerska i wystapienia publiczne

Komunikacja menedżerska i wystąpienia publiczne, Ławacz P., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA Zarządzanie personelem w służbie zdrowia

Zarządzanie personelem w służbie zdrowia, Ławacz P., Rosicka M., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA Informatyzacja

Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia, Kilańska D., Bliźniuk G., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

eMBA Koordynowana opieka zdrowotna

Koordynowana opieka zdrowotna, Jędrzejczyk T., Kalbarczyk W., Szynkiewicz P., Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia, 2019

Kultura organizacyjna i nowe technologie w ochronie zdrowia

Kultura organizacyjna i nowe technologie w ochronie zdrowia, Rosiek A., Leksowski K., Prometriq Akademia Zarządzania, Sopot 2013

Project Management office

Project Management Office. Podejście kompleksowe, Rad P.F., Levin G., Wydawnictwo Proed i Akademia Zarządzania, Warszawa 2007

CZP

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego, praca zbiorowa, redakcja Dominiak I., wstęp Jarema M., Prometriq Akademia Zarządzania, Sopot 2017