Prometriq Akademia Zarządzania pomaga podmiotom leczniczym w zapewnieniu zgodności prowadzonej działalności z RODO. We współpracy z Polską Federacją Szpitali oraz kancelarią DZP uczestniczymy, w charakterze podmiotu monitorującego (wniosek jest w trakcie procedowania) w pracach dotyczących zatwierdzenie przez UODO kodeksu branżowego dla ochrony zdrowia.

Podmiotom leczniczym oferujemy usługę RODONET – audyt, szkolenia, prowadzenie dokumentacji i interwencje w sytuacjach kryzysowych związanych z ochroną danych osobowych. Zapraszamy do współpracy – www.rodonet.pl, tel 698 101 798.