AI Total MBA – McGraw Hill, Collegium Prometricum Cambridge Campus

Program studiów podyplomowych AI Total MBA jest realizowany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie.

Program realizowany jest w trybie hybrydowym. Zajęcia online odbywają się w co drugą sobotę w godzinach 8-17. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Sopocie (trzy sesje trzydniowe) oraz Cambridge (sesja czterodniowa, opcjonalnie). Program obejmuje 430 godzin zajęć i jest realizowany w ciągu trzech semestrów akademickich.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz międzynarodowy certyfikat Master of Business Administration Collegium Prometricum z adnotacją dotyczącą zaliczenia egzaminów McGraw Hill.

Program AI Total MBA realizowany jest w języku polskim i angielskim (osobne grupy, zajęcia w grupie angielskiej prowadzone są przez wykładowców z Cambridge i innych renomowanych uczelni brytyjskich). Materiały dydaktyczne dostarczane są słuchaczom w j. polskim oraz w j. angielskim – biblioteka biznesowa renomowanego wydawnictwa McGraw Hill.

W ramach programu AI Total MBA realizowany jest moduł specjalny AI-MBA, w ramach którego słuchacze zapoznają się z różnorodnymi narzędziami sztucznej inteligencji (AI) wykorzystywanymi w zarządzaniu.

Zajęcia w ramach AI Total MBA (wersja polskojęzyczna) prowadzą praktycy i eksperci zarządzania reprezentujący kilkadziesiąt uczelni i organizacji polskich oraz międzynarodowych, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu formuły online.

Najbliższa edycja AI Total MBA rozpoczyna się 21 października 2023 roku (online). Zapisy przyjmowane są do 15 października w miarę wolnych miejsc. Osoby zgłoszone do dnia 30 września mogą skorzystać ze specjalnej promocji „early birds”. Sesja stacjonarna w Sopocie odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2023 r. oraz 21-23 czerwca 2024 r.

Program i formuła studiów

Studia podyplomowe AI Total MBA składają się z następujących elementów dydaktycznych:

 1. Zajęcia online w czasie rzeczywistym – spotkania z ekspertami, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat wybranych obszarów zarządzania zgodnie z programem (w j. polskim)
 2. Sesje stacjonarne – warsztaty rozwijające umiejętności współpracy, komunikacji, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów. Możliwość nawiązania bezpośrednich relacji z grupą „menedżerów jutra”
 3. Opcjonalnie – udział w sesjach wyjazdowych do kampusów zagranicznych uczelni współpracujących w ramach Collegium Prometricum
 4. Studia własne w oparciu o materiał dostarczony przez McGraw Hill
  (w j. angielskim) – zgodny z międzynarodowym standardem programu MBA (AMBA i EFMD)
 5. Webinaria Klubu Prometriq MBA – możliwość spotkania z polskimi i międzynarodowymi ekspertami poruszającymi ważne, bieżące tematy dotyczące gospodarki i zarządzania
 6. Zaliczenia i egzaminy online
 7. Projekt dyplomowy obroniony w ramach zajęć „wystąpienia publiczne”

Profil kandydata i absolwenta

MBA to program studiów zarządzania skierowany do osób, których podstawowym wykształceniem nie jest zarządzanie, a które dzięki osobistym predyspozycjom przywódczym zajmują wiodące stanowiska w swoich organizacjach lub są wskazane jako kandydaci do ich objęcia. Praktyczny profil programu MBA powoduje, że nasze studia podejmuje także wielu absolwentów studiów ekonomicznych i zarządzania, którzy planują objęcie wyższych stanowisk kierowniczych, uznając je za ważny krok w rozwoju osobistym i zawodowym.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem organizacji w warunkach gospodarki XXI wieku, cechującej się dużą dynamiką zmian i niepewnością otoczenia. Od kandydatów wymagamy ukończenia studiów wyższych oraz kilkuletniej praktyki zawodowej na stanowisku kierowniczym. Kandydaci powinni też znać język angielski w stopniu umożliwiającym im zapoznanie się z materiałem dydaktycznym McGraw Hill (chętnie udzielimy dodatkowej informacji na temat wymagań w tym względzie). Weryfikacja kandydatów odbywa się na podstawie dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie studiów słuchacze przechodzą kompletny kurs zarządzania, co umożliwia im uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz wyjaśnienie i lepsze zrozumienie zjawisk obserwowanych w praktyce funkcjonowania ich organizacji. Ponadto absolwenci rozwijają zdolności interpersonalne, związane z umiejętnością komunikacji i współpracy oraz przewodzenia w zespole. Ważną kompetencją kształtowaną w ramach studiów jest zdolność do rozumienia zasad funkcjonowania i wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. Możliwość udziału w sesjach międzynarodowych stwarza okazję do wymiany doświadczeń i poznania szerszego kontekstu zarządzania.

Absolwent Prometriq MBA jest menedżerem posiadającym wiedzę z obszaru międzynarodowego programu MBA udokumentowaną egzaminem McGraw Hill i zdolność do efektywnej pracy zespołowej i znajomość zasad zachowań organizacyjnych oraz narzędzi AI i swobodę w ich stosowaniu.

 

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wykładowców, programu i harmonogramu studiów oraz zasad realizacji projektu dyplomowego. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego ale umożliwia nam wstępną rezerwację Twojego miejsca, weryfikację kwalifikowalności oraz przesłanie materiałów informacyjnych.

Wykładowcy i słuchacze

Wykładowcy i słuchacze AI Total MBA to praktycy zarządzania. Formuła online umożliwia nam zaproszenie do współtworzenia programu wybitnych praktyków i akademików z całego kraju. Dzięki wykorzystaniu platformy McGraw Hill słuchacze mają możliwość weryfikacji znajomości światowej teorii zarządzania. W trakcie wykładów możemy skupić się na wybranych przez ekspertów obszarach, korzystając z ich specjalizacji i doświadczenia. Dzięki temu słuchacze mogą pogłębić znajomość omawianych zagadnień i poszerzyć refleksje prowadzącego o wzajemne spostrzeżenia wypływające w ramach dyskusji.

 

Wypełnij formularz zgłoszenia aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wykładowców, programu i harmonogramu studiów oraz zasad realizacji projektu dyplomowego. Wypełnienie formularza nie stanowi zobowiązania finansowego ale umożliwia nam wstępną rezerwację Twojego miejsca, weryfikację kwalifikowalności oraz przesłanie materiałów informacyjnych.

Opłaty i procedury

Cena studiów podyplomowych AI Total MBA wynosi 24 500 zł + 500 zł opłata kwalifikacyjna. Podana cena dotyczy płatności w dwóch ratach. Możliwe są inne scenariusze płatności. Informacji udzielamy telefonicznie.

Cena obejmuje:

Cena nie obejmuje:

Procedura naboru obejmuje:

 •       Zgłoszenie wstępne uczestnika – formularz
 •       Kontakt ze strony Prometriq w celu weryfikacji kwalifikowalności
 •       Podpisanie umowy – zdalnie
 •       Przekazanie przez Prometriq pakietu MBA oraz dostępu do platformy Teams oraz platformy McGraw Hill
Formularz zgłoszenia

  Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest niezbędne do weryfikacji kwalifikowalności kandydata na studia i nawiązania kontaktu w celu przekazania dodatkowych informacji.

  Prosimy o staranne wprowadzanie danych. Błędne wpisy mogą skutkować utrudnieniem w podjęciu kontaktu z naszej strony oraz wadami w treści dokumentów i certyfikatów.


  W jaki sposób dowiedziałaś/dowiedziałeś się o Total MBA? (wymagane)

  Inne źródło – jakie? (wymagane)

  Zamierzam finansować udział w Total MBA (wymagane):


  Oświadczenie

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Prometriq Akademia Zarządzania sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 15, www.prometriq.pl, e-mail: iod@prometriq.pl, tel. 698 101 798. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, bycia zapomnianym, sprzeciwu, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zaznaczając potwierdzasz zrozumienie powyższej informacji.

  Chcielibyśmy mieć możliwość przekazywania informacji o naszej aktywności, w tym szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach związanych z dalszym rozwojem zawodowym. Przepisy RODO nakładają na nas obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody. Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingowych.