Prometriq Akademia Zarządzania aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach związanych z doskonaleniem kompetencji administracji ochrony zdrowia. W 2021 roku powołaliśmy Collegium Prometricum – Europejską Szkołę Zdrowia Publicznego i Administracji, która realizuje projekty międzynarodowe, w tym w ramach CEEMAN i BMDA. Nasz projekt „European Healthcare MBA Study Tour” uzyskał patronat Ministra Zdrowia RP.

Collegium Prometricum jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych, w tym ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region), BMDA (Baltic Managament Development Association) oraz CEEMAN (The International Association for Management Development in Dynamic Societies). Informacje na temat europejskiej edycji MBA realizowanej w ramach Collegium Prometricum dostępne są na stronie http://www.prometricum.eu .

Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA w ochronie zdrowia jest wysoko klasyfikowana w rankingach MBA Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School – PBS). PBS posiada prestiżowe akredytacje AMBA i AACSB oraz sieć renomowanych partnerów, w tym London Business School oraz Hong-Kong University. Międzynarodowy wymiar Prometriq MBA umożliwia naszym studentom udział w zajęciach na najlepszych uniwersytetach Europy i świata.

Collegium Prometricum zrzesza uczelnie wyższe, jednostki badawcze i inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia, a także prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad metodami i technikami zarządzania w ochronie zdrowia. Do koalicji Collegium Prometricum przystąpili: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.