Prometriq Akademia Zarządzania aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach związanych z doskonaleniem kompetencji administracji ochrony zdrowia. W 2021 roku powołaliśmy Collegium Prometricum – Europejską Szkołę Zdrowia Publicznego i Administracji, która realizuje projekty międzynarodowe, w tym w ramach CEEMAN i BMDA. Nasz projekt „European Healthcare MBA Study Tour 2022” uzyskał patronat Ministra Zdrowia RP.

CEEMAN – The International Association for Management Development in Dynamic Societies – jest organizacją skupioną na doskonaleniu jakości w edukacji i innowacjach w zarządzaniu. CEEMAN zrzesza 200 członków z krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji.

BMDA – Baltic Management Development Agency – jest organizacją, której misją jest rozwój kompetencji menedżerskich. BMDA skupia członów z 27 krajów europejskich, stawiając sobie za cel promocję współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami menedżerskim w różnych krajach Europy.

Partnerem międzynarodowym oraz instytucją walidującą program Prometriq MBA w ochronie zdrowia jest Szkoła Biznesu Uniwersytetu w Porto (Porto Business School – PBS), która została sklasyfikowana w 2021 r. w rankingu Financial Times na 31. miejscu w Europie w kategorii programów specjalistycznych oraz na 61. miejscu w kategorii Executive MBA. PBS (https://www.pbs.up.pt/en/) jest członkiem AMBA i partnerem wielu reno­mowanych uczelni na całym świecie.

Jako członek wspierający Polskiej Federacji Szpitali jesteśmy aktywni na forum międzynarodowym. Program Prometriq MBA w ochronie zdrowia powstał na bazie wytycznych Międzynarodowej Federacji Szpitali.