Zarządzanie w ochronie zdrowia – online w czasie rzeczywistym

Program
Wykładowcy
Uczestnictwo
Opinie
Rejestracja
Organizatorzy

180 godzin zajęć, świadectwo upoważniające do kierowania placówką leczniczą, w przyszłości możliwość podjęcia studiów MBA na korzystnych warunkach*

Studia podyplomowe dedykowane osobom, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w podmiotach medycznych.

Celem studiów jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobom, które zajmują lub zamierzają w przyszłości objąć stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia. Studia pomagają w zrozumieniu specyfiki sektora zdrowia jako dziedziny gospodarki. Słuchacze uzyskują wiedzę z dziedziny zarządzania, finansów, zdrowia publicznego, w tym organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Absolwenci studiów stanowią grupę osób lepiej rozumiejących złożone uwarunkowania funkcjonowania podmiotu leczniczego, sprawniej realizujących złożone zadania, uzyskujących lepsze rezultaty pracy, a przez to szybciej awansujących.

6.500 zł + specjalne warunki przy udziale większej liczby osób z jednej firmy

Studia realizowane w terminie III 2024 – VI 2025, zajęcia w co drugą sobotę, seria podręczników, testy online, projekt dyplomowy przydatny w praktyce zarządzania zespołem. Zapraszamy do kontaktu: tel. 698 101 798, sekretariat@prometriq.pl.

Wypełnij i prześlij formularz zgłoszenia do dnia 18 I aby dodatkowo otrzymać wybraną przez siebie książkę, np. Ekonomika ochrony zdrowia T.Goetzen, Redefiniowanie opieki zdrowotnej M.Porter  i wiele innych do wyboru.

Kandydatów już dziś zapraszamy na otwarty wykład inauguracyjny, który odbędzie się 23.03.2024 r.

* Studia podyplomowe “Zarządzanie w ochronie zdrowia” nie są tożsame ze studiami MBA. Studia podyplomowe Prometriq Executive MBA są realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, obejmują 435 godzin zajęć w ciągu trzech semestrów akademickich. Informacje na temat studiów MBA znajdują się w zakładce Executive MBA. Absolwentom studiów “Zarządzanie w ochronie zdrowia” Prometriq oferuje znaczne zniżki w przypadku podjęcia studiów MBA.