Organizatorzy studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Rejestracja

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i już od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt dużych projektów transformacji organizacyjnej i informatyzacji oraz szereg konfe­rencji poświęconych promocji nowoczesnych metod zarządzania, w tym szczególnie podejścia procesowego. Od 2007 roku posługujemy się nazwą Prometriq, która nawiązuje do naszej głównej kompetencji jaką jest pomiar i doskonalenie efektywności procesów biznesowych.

Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia. Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Pro­gramu Zdrowia 2016-2020) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczymy w pracach do­tyczących kodeksu RODO w zdrowiu oraz innych inicjatywach branżowych. Jesteśmy wydawcą podręczników branżowych, w tym serii „MBA w ochronie zdrowia”. Uzyskaliśmy patronat Ministra Zdrowia nad międzynarodowym projektem European Heathcare MBA Study Tour.

W ramach programu Prometriq Executive MBA w ochronie zdrowia przeszkoliliśmy ponad 1200 menedżerów placówek medycznych w całej Polsce, z których ponad połowa zajmuje stanowiska prezesów lub dyrektorów. Rozumiemy na czym polega specyfika ekonomiki zdrowia i zarządzania podmiotami medycznymi.

Prometriq Akademia Zarządzania jest założycielem Collegium Prometricum, niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, która w koalicji z europejskimi szkołami biznesu i zdrowia publicznego oferuje międzyuczelniane studia podyplomowe European MBA in Healthcare oraz międzynarodową wymianę doświadczeń pn. European Heathcare MBA Study Tour. Collegium Prometricum jest członkiem organizacji międzynarodowych, w tym ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region), BMDA (Baltic Managament Development Association) oraz CEEMAN (The International Association for Management Development in Dynamic Societies). Informacje na temat europejskiej edycji MBA realizowanej w ramach Collegium Prometricum dostępne są na stronie http://www.prometricum.eu .

Prometriq aktywnie współpracuje z organizacjami branżowymi, w tym Polską Federacją Szpitali, Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, Fundacją Florencja na rzecz upowszechniania cyfryzacji i standardów opieki.