Zasady udziału w studiach podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”:

Rejestracja
 • Czas trwania studiów to 2 semestry akademickie. Studia obejmują 180 godzin – webinaria w czasie rzeczywistym, praca grupowa on-line, przygotowanie projektu dyplomowego, fakultatywnie udział w sesji stacjonarnej w Sopocie, e-learning (fakultatywny dostęp do platformy wydawnictwa McGraw Hill).
 • Studia mogą rozpocząć osoby posiadające wykształcenie wyższe.
 • Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie informacji przesłanych w formularzu zgłoszeniowym. Wypełnienie formularza zgłoszenia nie stanowi zobowiązania finansowego, ale jest warunkiem wymaganym do ustalenia kwalifikowalności kandydatów na studia i wstępnej rezerwacji miejsca.
 • Opłata za studia przy jednorazowej wpłacie wynosi 6 500 zł + 300 zł wpisowego. Możliwe jest wnoszenie opłaty w ratach oraz finansowanie studiów z udziałem Krajowego Funduszu Szkoleniowego i innych form wsparcia.
 • Opłata za studia obejmuje: udział w webinariach w czasie rzeczywistym (12 spotkań realizowanych w soboty w godzinach 8-16), zestaw podręczników serii MBA w ochronie zdrowia – 7 pozycji, opiekę merytoryczną w czasie studiów, w tym przy realizacji projektu dyplomowego.
 • Słuchacze studiów podyplomowych “Zarządzanie w ochronie zdrowia” mają możliwość udziału w trzydniowej sesji stacjonarnej w Sopocie (dodatkowy koszt 1950 zł – opłata obejmuje udział w zajęciach i wspólne posiłki, ale nie obejmuje kosztów dojazdu i hotelu). W przypadku delegacji kilku osób z jednej firmy koszt sesji stacjonarnej pozostaje niezmienny, tj. 1950 zł za delegowaną grupę.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Zarządzanie w ochronie zdrowia” upoważnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych (ustawa o działalności leczniczej) oraz do uzyskania upustu w wysokości 20% w przypadku podjęcia studiów Prometriq MBA.
 • Studia realizowane są w okresie X 2023 – VI 2024. Wykład inauguracyjny 21.10.2023 r. wygłosi Minister Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
 • Osoby zgłoszone do 30.09.2023 r. dodatkowo otrzymają jedną z wybranych przez siebie publikacji książkowych:
  • “Ekonomika zdrowia” Goetzen T.,
  • “Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej” Porter M./Teisberg E.,
  • „Pielęgniarstwo geriatryczne”, Błaszczak R., Dominiak I. Wojtczak A.,
  • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych”, Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D.,
  • „Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej”, red. Baranowska B., Doroszewska A., Szynkiewicz P.